Susanna Muurinen, SjT. Juurikkaan kylvö

Sakari Malmilehto, SjT. Kylvöalusta