Ajankohtaista

Kasvu ja kehitys nopeaa lämpimässä säässä – tee rikkatorjunnat hyvissä ajoin

 • Lämmin sää on nopeuttanut sekä juurikkaiden että rikkakasvien kehitystä. Kuiva ja lämmin sää sopii Safari-ohjelmalle. Lisää myös 0,5 litraa Goltixia tai Targetia tankkiseokseen. Jos on sadetta saatu ja maa on riittävän kosteaa, siirry Goltix/Target-ohjelmaan.
 • Rikkatehot ovat paikoin tulleet melko hitaasti esille tai jääneet vajaiksi. Mikäli noin viikon kuluttua ensimmäisestä ruiskutuksesta teho savikkaan on vaillinainen, tee toinen täysi ruiskutus ajoissa. Toinen ruiskutus hoitaa myös uudet vastataimettuneet rikkakasvit.
 • Pienille peltosaunioille voidaan lisätä tankkiseokseen Matrigonia. Isot peltosauniot tarvitsevat erillisen Matrigon/Cliophar-ruiskutuksen. Käytä molempien valmisteiden kanssa öljyä tehon parantamiseksi. Molempien valmisteiden käyttö vaatii vähintään +15 °C lämpötilan.
 • Monivuotisten rikkakasvien torjunta on ajankohtaista, kun juolavehnässä on 3–5 lehteä, ohdake on 15–20 cm korkeaa ja valvatti on ruusukeasteella tai siinä on 6–8 lehteä. Juolavehnäruiskutuksen ja tavallisen rikkakasviruiskutuksen väliin jätetään 4–5 päivää. Tavallinen rikkakasviruiskutus ruiskutetaan kuitenkin ensin.
 • Safari heikentää Matrigonin/Cliopharin tehoa ohdakkeeseen ja valvattiin, ja sen vuoksi Matrigon ja Cliophar on ruiskutettava muutama päivä ennen tai 14 vrk Safari-ruiskutuksen jälkeen.
 • Tarkkaile mangaanin puutosoireita ja ruiskuta ajoissa hyväksytyillä valmisteilla.
 • Ensimmäinen uuden Conviso Smart -viljelymenetelmän ruiskutus on ajankohtainen, kun savikassa kaksi kasvulehteä. Kahden käsittelyn taktiikassa Conviso Onen käyttömäärä on 0,5 l/ha. Muistathan lisätä tankkiseokseen mukaan tankkiseoskumppanin Betanal SE 0,5 l/ha sekä kiinniteöljyn Sunoco 0,5 l/ha. Toinen ruiskutus on ajankohtainen 10–14 vrk kuluttua, riippuen rikkakasvien taimettumisesta.

 

Lisätietoja: www.sjt.fi ja www.sucros.fi

  

Kasvinsuojelutiedote 3/2019

Rikkakasvitorjunta

Ruiskutusohjeet yksivuotisille rikkakasveille

Lämmin ja kuiva sää sopii Safari-ohjelmille. Goltixin ja Targetin maavaikutus jää kuivissa oloissa huonoksi. Goltixin tai Targetin kannattaa kuitenkin lisätä tankkiseokseen 0,5 l/ha. Mikäli sadetta on saatu ja maassa riittää kosteutta, voit siirtyä Goltix/Target-ohjelmaan. Jos pellolla on tatarlajeja, saunakukkaa tai rypsiä/rapsia, käytä kuitenkin Safari-ohjelmaa.

Safari-ohjelmalla: Savi- ja multamailla Safaria 20–25 g/ha, kevyillä kivennäismailla Safaria 10–15 g/ha.

 

Savikan torjunta

Jos savikoissa on useampi kasvulehti tai teho on jäänyt huonoksi kuivuuden takia, Betanalin/Betasanan käyttömäärä on 2,0 l/ha. Öljyä suositellaan 0,5 l/ha kevyille maille ja savi- ja multamaille 0,8–1,0 l/ha. Sirkkalehtivaiheessa oleville savikoille riittää 1,5 l/ha Betanal/Betasana.

Rikkaruiskutuksien tehot ovat saattavat tulla hieman hitaasti esille kuivuudesta ja kuumasta säästä johtuen.  Jos ruiskutuksen teho savikkaan on jäänyt vajaaksi (kuten kuvassa), tee toinen täysi ruiskutus melko nopeasti, noin viikon kuluttua edellisestä ruiskutuksesta. Myös uudet, taimettuneet rikkakasvit saadaan tällöin torjuttua samalla niiden ollessa sirkkalehtivaiheessa. Lyhyt ruiskutusväli lisää torjunnan tehokkuutta.

Betanal Expertin kanssa Betanalin/Betasanan määrä on 1,0 l/ha. Niiden määrää voi nostaa 1,2–1,5 litraan, jos savikkateho on huono kuivuuden takia. Fenmedifaamin määrä ei saa ylittää 960 g/ha/kasvukausi, joten Betanal SE:n käyttömäärä on sopeutettava Betanal Expertin määrään tankkiseoksessa.

 

Runsaasti pihatatarta-, kiertotatarta- ja/tai mataraa

Lohkon viljelykierto huomioiden suositellaan ensimmäisessä ruiskutuksessa:

Tramat savi- ja multamailla 0,2–0,3 l/ha ja kivennäismailla 0,1–0,2 l/ha.

Betanal Expert savi- ja multamailla 1,0–1,25 l/ha ja kivennäismailla 0,8–1,0 l/ha.

Jos olosuhteet ovat kuivat, suositellaan suurempaa suositeltua käyttömäärää, myös öljystä.

 

Peltosaunion torjunta

Joillakin pelloilla on jäänyt talvehtinutta sauniota, joihin Safarin ja Matrigon 72 SG teho jää huonoksi. Keväällä taimettuneille saunioille tehdään ruiskutus Safari-ohjelmalla. Voit lisätä tankkiseokseen 40–60 g/ha Matrigonia, kun sauniot ovat pieniä.  Jos saunioissa on useampi kasvulehti, tee erillinen ruiskutus Matrigonilla 140–165 g/ha tai Cliophar 600 SL 0,2 l/ha. Cliopharin kanssa käytetään öljyä 0,25–0,5 l/ha.  Paras teho saadaan käyttämällä myös Matrigonin kanssa öljyä 0,2–0,5 l/ha. Peltosaunioon kiinniteöljyllä saadaan lisää tehoa, koska saunioiden lehtipinta-ala on pieni. Ruiskutus kannattaa tehdä lämpötilan ollessa korkeimmillaan, ja vähintään yli +15 °C.

 

Sunoco-öljyn ajankohtainen käyttömäärä

Savi- ja multamailla suositellaan 0,8–1,0 l/ha ja kevyillä mailla 0,3–0,6 l/ha. Suosituksen suurimpia öljymääriä käytetään, jos sateita ei ole saatu ja on erittäin kuivaa. Jos rikkakasvien koko vaihtelee, kannattaa myös käyttää öljyn suurempaa määrää. Jos sade kastelee maan ja päivälämpötila yli 20 °C, vähennä öljymäärää.

Juurikkaalle hyväksytyt kiinniteöljyt ja niiden käyttömäärät

Ohjeissa Sunoco-öljyn käyttömäärä savimaalla 0,5–1,0 l/ha ja kevyellä kivennäismaalla 0,3–0,7 l/ha.

Renolin käyttömäärä on noin puolet Sunocon käyttömääristä eli sitä käytetään 0,3–0,5 l/ha. Maatilan Beet Ultran käyttömäärä on ensimmäisessä ruiskutuksessa 0,25–0,75 l/ha ja seuraavissa ruiskutuksissa ruiskutuksessa 0,35–0,75 l/ha. Farm-kiinnitteen käyttö Conviso One -valmisteen kanssa on mahdollista käyttömäärällä 0,1–0,2 l/ha. Kaikissa öljytyypeissä suosituksen pienempää määrää käytetään lämpimissä ja kosteissa oloissa, ja suurempia määriä sen sijaan viileissä ja kuivissa olosuhteissa.

 

Ruiskutusohjeet juolavehnälle, ohdakkeelle ja valvatille

Juolavehnän torjunta

Juolavehnän on valmis torjuttavaksi, kun valkoiset juuret (maavarsien versot) ovat 2–3 cm mittaisia. Tällöin juolavehnässä on 3–5 lehteä. Vesimäärä kannattaa pitää 200 l/ha, jotta aine tunkeutuu hyvin kasvustoon. Jos juolavehnää on paljon, ruiskutus on syytä uusia viimeistään 3 viikon kuluttua.

Juolavehnän ja tavallisen rikkakasviruiskutuksen väliin kannattaa jättää noin 4–5 päivää. Jos tavallinen rikkakasviruiskutus on ajankohtainen, se ruiskutetaan ensin.

Torjuntaan on hyväksytty Agil 100 EC (kertaruiskutuksena 0,75–1,5 l/ha tai jaettu 2 x 0,75 l/ha) ja Targa Super 5 SC (kertaruiskutuksena 1,5–2,0 l/ha tai 2 x 1,5–2,0 l/ha). Agil ei tarvitse kiinnitettä, Targa Superin kanssa Sito Plus tai Sunoco 0,2 l/ha. Näillä valmisteilla ei ole pohjavesirajoitusta ja molemmat torjuvat juolavehnän hyvin vielä 4–5-lehtiasteellakin. Kaikkien valmisteiden kohdalla alhaisempaa käyttömäärää suositellaan, kun torjuntaolosuhteet ovat hyvät (lämmin ja kostea sää), ja kun juolavehnäkasvusto on hyvässä kasvussa. Jos juolavehnässä näkyy selvästi Safari-vioitusta, juolavehnän ruiskutusta kannattaa siirtää muutamalla päivällä. Kuivuudesta, kylmyydestä tai muusta syystä kärsivää kasvustoa ei pidä ruiskuttaa.

 

Pelto-ohdakkeen ja -valvatin torjunta

Valvatti ruiskutetaan, kun siinä on 6–8 lehteä. Teho on hyvä valvatin ollessa ruusukeasteella.

Ohdake ruiskutetaan, sen ollessa 15–20 cm korkeaa. Jos ohdakkeita ei ole tasaisesti pellolla, ruiskutukset kannattaa tehdä pesäkekäsittelynä. Uusia ohdakkeen versoja kehittyy vielä myöhemmin kesällä, joten sen hyvä torjunta vaatii toisen ruiskutuksen. Myös pesäkkeet kannattaa käsitellä kahdesti. Jos pellolla esiintyy runsaasti ohdaketta, valvattia ja juolavehnää, pellot kannattaa laittaa viljelykiertoon ensi vuonna.

Matrigon 72 SG:n määrä on kertaruiskutuksena 165 g/ha tai jaetussa ruiskutuksessa 80 g/ha + 80 g/ha.  Cliophar 600 SL käyttömäärä on 0,2 l/ha ja sillä voidaan tehdä maksimissaan yksi käsittely/kasvukausi. Cliopharin kanssa käytetään öljyä 0,25–0,5 l/ha.  Paras teho saadaan käyttämällä myös Matrigonin kanssa öljyä 0,2–0,5 l/ha.

Safari heikentää Matrigonin ja Cliopharin tehoa ohdakkeeseen ja valvattiin, ja sen vuoksi Matrigon ja Cliophar on ruiskutettava muutama päivä ennen tai 14 vrk Safari-ruiskutuksen jälkeen. Matrigon pysäyttää kasvun vain tilapäisesti. Viljelykierto on paras ratkaisu ongelmarikkojen torjuntaan.

Rikkakasvi-, Matrigon/Cliophar- tai juolavehnäruiskutuksen jälkeen anna aineiden vaikuttaa noin viikko ennen harausta.

 

Conviso Smart -viljelymenetelmä

Ensimmäinen uuden Conviso Smart -viljelymenetelmän ruiskutus on ajankohtainen, kun savikassa kaksi kasvulehteä. Kahden käsittelyn taktiikassa Conviso Onen käyttömäärä on 0,5 l/ha. Muistathan lisätä tankkiseokseen mukaan tankkiseoskumppanin Betanal SE 0,5 l/ha sekä kiinniteöljyn Sunoco 0,5 l/ha.

Toisen ruiskutuksen suositeltu ajankohta on 10–14 vrk kuluttua ensimmäisestä ruiskutuksesta. Väli voi kuitenkin olla myös pidempi. Ajankohta riippuen rikkakasvien koosta ja taimettumistilanteesta sekä kelistä.

 

Tuholaisten torjunta

 

Kirpan ja luteen torjunta

 • Decis Mega EW 50 -valmisteen sallittu käyttömäärä on 0,1–0,2 l/ha.
 • Karate Zeon -tekniikan sallittu käyttömäärä on 70 ml/ha.

 

Juurikaskärpänen

Juurikaskärpäsen munia on jo havaittu lehtien alapinnoilla. Torjunta tehdään kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun lehdissä näkyy toukkien syöntikäytäviä joka kolmannessa kasvissa.

 

Stressaantunut tai vioittunut kasvusto – käytä jaettua käsittelyä

Taimet saattavat paikoin kärsiä vioituksesta aiheutuen taimipoltteesta, kirppojen syönnistä tai ankeroisesta. Vioitukset näkyvät taimissa esimerkiksi punertavana värinä ja lehdenkärkien tummumisena tai käpristymisenä. Lisäksi kasvien kasvu on jurovaa.

Paikoin on saatu myös pahoja rankkasateita, jotka ovat kuljettaneet pintamaata.  Tällöin juurikkaan juurta on saattanut paljastua esiin maan alta. Anna tällöin kasvien toipua vähintään muutama päivä ennen kuin teet rikkaruiskutuksen.

Mikäli juurikkaan taimissa havaitaan vioitusta, suositellaan rikkakasviruiskutuksissa jaettua käsittelyä. Tällöin rikkakasviruiskutukseen tulevien aineiden määrät, öljy mukaan lukien, jaetaan puoliksi. Puolikkaat annokset ruiskutetaan niin, että käsittelyjen väliin jää 3–5 päivää. Tarkemmat ruiskutusohjeet kannattaa tarkistaa oman alueen viljelykonsulentilta.

 

Mangaaniruiskutus tarvittaessa

Mangaanin puutosoireita voi esiintyä jo juurikaspelloilla, sillä varsinkin kuivuus voi lisätä oireita.  Kasvustoja  kannattaa tarkkailla. Kasvuston voi ruiskuttaa YaraVita Mantrac Pro -valmisteella (1–2 l/ha + 200 l vettä/ha) tai jollain muulla juurikkaalle hyväksytyllä mangaanivalmisteella, kun juurikkaissa 4–6 lehteä. Jos puutos on kohtalainen tai kova, uusi käsittely tarvittaessa 10–14 päivän välein. Mantrac Pro ja Mangan 235 Jett ‑valmisteet voi sekoittaa rikkakasviruiskutuksen tankkiseokseen.

 

RUISKUTUKSISSA HUOMIOITAVAA

 • Safaria ei saa käyttää pohjavesialueilla.
 • Goltix 700 SC saa käyttää pohjavesialueilla. Max. käyttömäärä on 3,0 l/ha/kasvukausi samalla lohkolla. Käsittelykerrat max. 4 kertaa, lyhin sallittu käsittelyväli 7 päivää.
 • Target SC -valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueilla. Max. käyttömäärä on 5,0 l/ha/kasvukausi samalla lohkolla.
 • Targetia ja Goltixia saa käyttää samalla lohkolla, mutta maksimimäärien rajoissa.
 • Matrigonin max. sallittu käyttömäärä on 165 g/ha.
 • Cliophar max. käyttömäärä on 0.2 l/ha ja sitä saa käyttää 1 kerta/kasvukausi.
 • Decis Mega EW 50 saa käyttää 1 kerta/kasvukausi.
 • Karate Zeon -tekniikkaa saa käyttää 3 kertaa/kasvukausi. Käsittelyn voi uusia aikaisintaan 7 päivän kuluttua.
 • Ruiskutusveden lämpötilaksi suositellaan +10 °C.

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus ja Sucros Oy

www.sjt.fi ja www.sucros.fi