Ajankohtaista

Juurikas on vauhdikkaassa kasvussa – seuraa myös juurikaskärpäsen toukan esiintymistä lohkollasi

 

 • Juurikaskärpäsen munia on alalehtien pinnoilla havaittu paikoin runsaasti. Juurikaskärpäsen toukkien syömiä käytäviä on havaittu myös. Syönti etenee nopeasti, joten tarkkaile kasvustoja ja tee ruiskutus tarvittaessa. Torjuntakynnys ylittyy, kun joka kolmannessa taimessa ja useammassa lehdessä näkyy toukan vaaleita syöntikäytäviä.
 • Peltoluteet ovat olleet erityisen aktiivisia ja ne ovat vioittaneet juurikasta tavallista enemmän. Ruiskutuksella ei tässä vaiheessa voida enää vähentää kasveissa olevia vioituksia.
 • Juolavehnän kasvu on ollut voimakasta. Torjunta tehdään, kun lehtiä on 3-5. Käytä vesimääränä 200 l/ha, jotta ruiskutus tunkeutuu kasvustoon hyvin.
 • Lämpötilat sopivat erinomaisesti ohdakkeen ja valvatin torjuntaan Martigon/Cliphar-käsittelyllä. Lisää 0,5 l/ha öljyä molempien valmisteiden kanssa.
 • Toinen Conviso Smart ‑viljelymenetelmän ruiskutus on ajankohtainen, kun savikassa kaksi kasvulehteä. Jos uusia rikkakasveja ei ole taimettunut ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen, siirrä ruiskutusta ja seuraa rikkakasvitilannetta lohkolla.
 • Mikäli mangaanin puutos on todennäköinen tai oireet havaittavissa, voit lisätä Mantrac Pro ja Maatilan Mangaaniliuoksen rikkakasviruiskutuksen yhteyteen sekä perinteisellä että Conviso One ‑menetelmällä.
 • Jos ruiskutusten torjuntateho on ollut hyvä, voi yhden ruiskutuskerran korvata harauksella ennen rivien sulkeutumista. Jos rikkakasvien torjuntateho on jäänyt heikoksi ja jos rikkakasvit ovat ehtineet kasvaa isoiksi, suositellaan myös harausta. Haraus myös kuohkeuttaa maan pintaa.
 • Jos olet keväällä päättänyt valita jaetun typpilannoituksen, lisätypen levitys on pian ajankohtainen: kesäkuun loppupuolella tai heinäkuun alussa. Mikäli kevätlannoituksen typpimäärä on jäänyt huomattavasti alle 140 kg/ha, lisätypen antaminen juurikkaalle on myös nyt ajankohtaista.

Lisätietoja: www.sjt.fi ja www.sucros.fi

 

Kasvinsuojelutiedote 6/2019

 

Rikkakasvitorjunta

 

Ruiskutusohjeet yksivuotisille rikkakasveille

Sadetta on tullut riittävästi ja kosteassa maassa Goltixin/Targetin teho on hyvä. Jos pellolla on saunakukkaa, rypsiä/rapsia, mataraa, piha-, kierto- tai ukontatarta, käytä kuitenkin Safari-ohjelmaa. Lisää tankkiseokseen myös 0,5 l/ha Goltixia tai Targettia.

 

Goltix 700 SC ja Target SC -valmisteita saa käyttää samalla lohkolla, mutta niiden yhteiskäyttömäärä ei saa ylittää 5,0 l/ha. Goltixin määrä ei saa ylittää 3,0 l/ha. Tämä tarkoittaa, että jos Goltixin määrä 3,0 l/ha ei riitä, saat käyttää tarvittaessa Targetia max. 2,0 litraa.

 

Safari-ohjelmalla: Savi- ja multamailla Safaria 20–25 g/ha, kevyillä kivennäismailla Safaria 15–20 g/ha.

 

Savikan torjunta

Jos savikoissa on useampi kasvulehti, tai teho on jäänyt huonoksi, Betanalin/Betasanan käyttömäärä on 2,0 l/ha. Öljyä suositellaan 0,5 l/ha kevyille maille ja savi- ja multamaille 0,8–1,0 l/ha. Sirkkalehtivaiheessa oleville savikoille riittää 1,5 l/ha Betanal/Betasana.

 

Jos ruiskutuksen teho savikkaan on jäänyt vajaaksi (kuten kuvassa), tee toinen täysi ruiskutus melko nopeasti, noin viikon kuluttua edellisestä ruiskutuksesta. Myös uudet, taimettuneet rikkakasvit saadaan tällöin torjuttua samalla niiden ollessa sirkkalehtivaiheessa. Lyhyt ruiskutusväli lisää torjunnan tehokkuutta.

 

Betanal Expertin käyttömäärä kevyillä maalajeilla on 0,7–0,8 l/ha ja savimailla 0,8–1,0 l/ha. Suuremmat käyttömäärät voivat herkästi aiheuttaa vioituksia.

 

Betanal Expertin kanssa Betanalin/Betasanan määrä on 1,0 l/ha, jos savikka on sirkkalehtivaiheessa. Betanalin/Betasanan määrää voi nostaa 1,2–1,3 litraan, jos savikkateho on jäänyt huonoksi tai savikat ovat isoja. Fenmedifaamin yhteismäärä ei saa ylittää 960 g/ha/kasvukausi, joten Betanalin/Betasanan käyttömäärä on sopeutettava Betanal Expertin määrään tankkiseoksessa.

 

Runsaasti piha-, kierto-, ja/tai ukontatarta ja/tai peltomataraa

Tramatin määrä savi- ja multamailla 0,2–0,4 l/ha ja kivennäismailla 0,1–0,2 l/ha riippuen rikkakasvien koosta.

Betanal Expert savi- ja multamailla 1,0–1,25 l/ha ja kivennäismailla 0,8–1,0 l/ha.

 

Peltosaunion torjunta

Joillakin pelloilla on jäänyt talvehtinutta sauniota, joihin Safarin ja Matrigon 72 SG:n teho jää huonoksi. Keväällä taimettuneille saunioille tehdään ruiskutus Safari-ohjelmalla. Voit lisätä tankkiseokseen tehon lisäämiseksi 40–60 g/ha Matrigonia, kun sauniot ovat pieniä.  Jos saunioissa on useampi kasvulehti, tee erillinen ruiskutus Matrigonilla 140–165 g/ha tai Cliophar 600 SL -valmisteella 0,2 l/ha. Cliopharin kanssa käytetään öljyä 0,25–0,5 l/ha.  Paras teho saadaan käyttämällä myös Matrigonin kanssa öljyä 0,2–0,5 l/ha. Peltosaunioon kiinniteöljyllä saadaan lisää tehoa, koska saunioiden lehtipinta-ala on pieni. Ruiskutus kannattaa tehdä lämpötilan ollessa korkeimmillaan, ja vähintään yli +15 °C.

 

Sunoco-öljyn ajankohtainen käyttömäärä

Savi- ja multamailla suositellaan 0,8–1,0 l/ha ja kevyillä mailla 0,3–0,6 l/ha. Suosituksen suurimpia öljymääriä käytetään, jos sateita ei ole saatu ja on erittäin kuivaa. Jos rikkakasvien koko vaihtelee, kannattaa myös käyttää öljyn suurempaa määrää. Jos sade kastelee maan ja päivälämpötila yli 20 °C, vähennä öljymäärää.

 

Juurikkaalle hyväksytyt kiinniteöljyt ja niiden käyttömäärät

Ohjeissa Sunoco-öljyn käyttömäärä savimaalla 0,5–1,0 l/ha ja kevyellä kivennäismaalla 0,3–0,7 l/ha.

Renolin käyttömäärä on noin puolet Sunocon käyttömääristä eli sitä käytetään 0,3–0,5 l/ha. Maatilan Beet Ultran käyttömäärä on ensimmäisessä ruiskutuksessa 0,25–0,75 l/ha ja seuraavissa ruiskutuksissa ruiskutuksessa 0,35–0,75 l/ha. Farm-kiinnitteen käyttö Conviso One -valmisteen kanssa on mahdollista käyttömäärällä 0,1–0,2 l/ha. Kaikissa öljytyypeissä suosituksen pienempää määrää käytetään lämpimissä ja kosteissa oloissa, ja suurempia määriä sen sijaan viileissä ja kuivissa olosuhteissa.

 

 

Ruiskutusohjeet juolavehnälle, ohdakkeelle ja valvatille

 

Juolavehnän torjunta

Juolavehnän on valmis torjuttavaksi, kun valkoiset juuret (maavarsien versot) ovat 2–3 cm mittaisia. Tällöin juolavehnässä on 3–5 lehteä. Vesimäärä kannattaa pitää 200 l/ha, jotta torjunta-aine tunkeutuu hyvin kasvustoon. Jos juolavehnää on paljon, ruiskutus on syytä uusia viimeistään 3 viikon kuluttua.

 

Juolavehnän ja tavallisen rikkakasviruiskutuksen väliin kannattaa jättää noin 4–5 päivää. Jos tavallinen rikkakasviruiskutus on ajankohtainen, se ruiskutetaan ensin.

 

Torjunta tehdään valmisteilla Agil 100 EC (kertaruiskutuksena 0,75–1,5 l/ha tai jaettu 2 x 0,75 l/ha) tai Targa Super 5 SC (kertaruiskutuksena 1,5–2,0 l/ha tai 2 x 1,5–2,0 l/ha). Agil ei tarvitse kiinnitettä, Targa Superin kanssa Sito Plus tai Sunoco 0,2 l/ha. Näillä valmisteilla ei ole pohjavesirajoitusta ja molemmat torjuvat juolavehnän hyvin vielä 4–5-lehtiasteellakin. Kaikkien valmisteiden kohdalla alhaisempaa käyttömäärää suositellaan, kun torjuntaolosuhteet ovat hyvät (lämmin ja kostea sää), ja kun juolavehnäkasvusto on hyvässä kasvussa. Jos juolavehnässä näkyy selvästi Safari-vioitusta, juolavehnän ruiskutusta kannattaa siirtää muutamalla päivällä. Kuivuudesta, kylmyydestä tai muusta syystä kärsivää kasvustoa ei pidä ruiskuttaa.

 

Pelto-ohdakkeen ja -valvatin torjunta

Valvatti ruiskutetaan, kun siinä on 6–8 lehteä. Ohdake ruiskutetaan sen ollessa 15–20 cm korkeaa. Lykkää ohdakkeen ja valvatin ruiskutusta, kunnes ne ovat optimaalisessa  torjuntakoossa. Jos pesäkkeitä ei ole tasaisesti pellolla, ruiskutukset kannattaa tehdä pesäkekäsittelynä. Uusia ohdakkeen versoja kehittyy vielä myöhemmin kesällä, joten sen hyvä torjunta vaatii toisen ruiskutuksen. Myös pesäkkeet kannattaa käsitellä kahdesti. Jos pellolla esiintyy runsaasti ohdaketta, valvattia ja juolavehnää, pellot kannattaa laittaa viljelykiertoon ensi vuonna.

 

Matrigon 72 SG:n määrä on kertaruiskutuksena 165 g/ha tai jaetussa ruiskutuksessa 80 g/ha + 80 g/ha.  Cliophar 600 SL käyttömäärä on 0,2 l/ha ja sillä voidaan tehdä maksimissaan yksi käsittely/kasvukausi. Cliopharin kanssa käytetään öljyä 0,25–0,5 l/ha.  Paras teho saadaan käyttämällä myös Matrigonin kanssa öljyä 0,2–0,5 l/ha.

 

Safari heikentää Matrigonin ja Cliopharin tehoa ohdakkeeseen ja valvattiin, ja sen vuoksi Matrigon ja Cliophar on ruiskutettava muutama päivä ennen tai 14 vrk Safari-ruiskutuksen jälkeen. Matrigon pysäyttää kasvun vain tilapäisesti. Viljelykierto on paras ratkaisu ongelmarikkojen torjuntaan.

Haraus ruiskutusten jälkeen

Rikkakasvi-, Matrigon/Cliophar- tai juolavehnäruiskutuksen jälkeen anna aineiden vaikuttaa noin viikko ennen harausta.

 

 

Conviso Smart -viljelymenetelmä

 

Toinen ruiskutus on ajankohtainen, kun uusissa savikoissa on kaksi kasvulehteä. Mikäli pellolta ei löydy savikoita, ruiskutusajankohta määräytyy muiden rikkakasvilajien kehitysasteen mukaan. Jos uusia rikkakasveja ei ole taimettunut ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen, siirrä ruiskutusta ja seuraa rikkakasvitilannetta lohkolla.

 

Conviso Onen käyttömäärä on 0,5 l/ha. Muistathan lisätä tankkiseokseen mukaan tankkiseoskumppanin Betanal SE 0,5 l/ha sekä kiinniteöljyn Sunoco 0,5 l/ha. Sekoitathan Conviso One ‑purkkia voimakkaasti ennen kuin kaadat valmisteen tankkiin. Mantrac Pro ja Maatilan Mangaaniliuoksen voi lisätä tankkiseokseen Conviso Onen kanssa.

 

 

Haraus

Rikkakasvi-, Matrigon/Cliophar- tai juolavehnäruiskutuksen jälkeen anna aineiden vaikuttaa noin viikko ennen harausta.

 

Jos ruiskutusten torjuntateho on ollut hyvä, voi yhden ruiskutuskerran korvata harauksella ennen rivien sulkeutumista. Harausta suositellaan, jos rikkakasvien torjuntateho on jäänyt heikoksi, jos rikkakasvit ovat ehtineet kasvaa isoiksi, tai jos ruiskutuksista on jäänyt mataraa, piha- tai kiertotatarta tai muita kestäviä rikkakasveja. Haraus myös kuohkeuttaa kovettunutta maan pintaa.

Tuholaistorjunta

 

Juurikaskärpäsen torjunta-ohjeet

 

Juurikaskärpäsen munia on näkynyt lehtien alapinnoilla jo useita viikkoja, ja tällä viikolla on havaittu ensimmäisiä toukkien aiheuttamia syöntivioituksia.  Syönti etenee nopeasti, joten seuraathan lohkosi tuholaispainetta.

 

Juurikaskärpäsen torjunta tehdään vasta siinä vaiheessa, kun toukat ovat kuoriutuneet ja aloittaneet lehtien syönnin. Torjuntakynnys ylittyy, kun lehdissä näkyy toukkien syöntikäytäviä joka kolmannessa kasvissa ja kasvin useammassa lehdessä.

 

Torjuntaan suositellaan dimetoaatti-valmisteita (Danadim Progress tai Perfektion Top). Ne vaikuttavat sekä systeemisesti (kulkeutuvat kasvissa) että kosketusvaikutteisesti. Vaikutustavan takia kasvit on ruiskutettava huolellisesti joka puolelta. Samalla käsittelykerralla voidaan käyttää rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja valmisteita. Danadim Progress ja Perfekthion 400 valmisteita ei saa käyttää pohjavesialueilla. Danadim ja Perfekthion ovat erittäin myrkyllistä mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille, jonka takia käyttö on sallittu vain klo 22–06 välisenä aikana.  Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–100 m levyinen ruiskuttamaton suojavyöhyke. Danadimin ja Perfektionin kanssa käytetään hieman alhaisempaa öljymäärää tankkiseoksessa.

 

Voit käyttää juurikaskärpäsen torjuntaan myös Decis 0,1–0,2 l/ha tai Karate 70 ml/ha. Decis saa käyttää 1 kerta/kasvukausi ja Karatea 3 kertaa/kasvukaus

Lisälannoitus

Mangaaniruiskutus tarvittaessa

Mangaaniruiskutus on ajankohtainen, mikäli puutos on todennäköinen tai oireet havaittavissa. Kasvuston voi ruiskuttaa YaraVita Mantrac Pro (1–2 l/ha), Maatilan Mangaaniliuoksella (1,0 l/ha) tai Mangan 235 Jett (1,2 l/ha). Vesimäärä ruiskutuksissa on 200 l/ha.

 

Voit lisätä Mantrac Pro ja Maatilan Mangaaniliuoksen rikkakasviruiskutuksen yhteyteen. Jos puutos on kohtalainen tai kova, uusi käsittely tarvittaessa 10–14 päivän välein.

 

Jaettu typpilannoitus ja lisätypen antaminen

Jos olet keväällä päättänyt valita jaetun typpilannoituksen, lisätypen levitys on kohta ajankohtainen: kesäkuun loppupuolella, heinäkuun alussa. Jos kevätlannoituksen typpimäärä on jäänyt huomattavasti alle 140 kg/ha, lisätypen antaminen juurikkaalle on myös nyt ajankohtaista.

Tänä vuonna, kun kasvuston satopotentiaali on suuri, kannattaa harkita lisätyppilannoitusta, erityisesti karkeilla mailla. Aikaisin lannoitusajankohta on, rivissä olevien kasvien lehdet alkavat ottaa toisiinsa kiinni.

 

Lisätyppilannoituksen voit toteuttaa esimerkiksi seuraavilla rakeisilla valmistella: Urea46, Suomensalpietari, Nitrabor, Yara Bela Axan ja CAN27. Lisäksi lisälannoituksen voi toteuttaa nestemäisenä esimerkiksi Yara Typpiliuos 390 -valmisteella tai veteen liuotetulla urealla. Nestemäisiä typpivalmisteita ei saa sekoittaa rikkatorjunnan tankkiseokseen. Vältä lisäksi nestemäisen typpilannoituksen tekemistä helteellä tai suorassa auringonpaisteessa. Käytä vesimääränä vähintään 200 l/ha.

 

RUISKUTUKSISSA HUOMIOITAVAA

 • Safaria ei saa käyttää pohjavesialueilla.
 • Goltix 700 SC saa käyttää pohjavesialueilla. Max. käyttömäärä on 3,0 l/ha/kasvukausi samalla lohkolla. Käsittelykerrat max. 4 kertaa, lyhin sallittu käsittelyväli 7 päivää.
 • Target SC -valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueilla. Max. käyttömäärä on 5,0 l/ha/kasvukausi samalla lohkolla.
 • Targetia ja Goltixia saa käyttää samalla lohkolla, mutta maksimimäärien rajoissa.
 • Betanal SE/Betasana käyttömäärä on 6,0 l/ha kasvukauden aikana.
 • Tramat 500 SC suurin käyttömäärä samalla lohkolla kolmen vuoden aikana on 2,0 l/ha. Mikäli juurikasta on kahtena vuotena kolmesta, suurin käyttömäärä on 1,0 l/ha/vuosi.
 • Jotta fenmedifaamin yhteismäärä ei ylitä 960 g/ha/kasvukausi, on Betanal SE:n, Betasanan ja Medifamin käyttömäärä sopeutettava Betanal Expertin määrään tankkiseoksessa.
 • Matrigonin max. sallittu käyttömäärä on 165 g/ha.
 • Cliopharin max. käyttömäärä on 0,2 l/ha ja sitä saa käyttää 1 kerta/kasvukausi.
 • Danadim Progress 0,5 l/ha tai Perfekthion Top 0,5 l/ha. Valmisteita ei saa käyttää pohjavesialueilla. Molempia valmisteita saa käyttä vain kerran kasvukauden aikana. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–100 m levyinen ruiskuttamaton suojavyöhyke.
 • Decis 0,1–0,2 l/ha tai Karate 70 ml/ha. Karate Zeon -tekniikkaa saa käyttää 3 kertaa/kasvukausi. Käsittelyn voi uusia aikaisintaan 7 päivän kuluttua.
 • Ruiskutusveden lämpötilaksi suositellaan +10 °C.

 

 

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus ja Sucros Oy

www.sjt.fi ja www.sucros.fi