Ajankohtaista

Ramularian tarkkailu ajankohtaista – ruiskuta ajoissa

Sateinen sää edistää Ramularian kehittymistä ja leviämistä. Runsas yökaste pitää myös kasvustot pitkään kosteana. Kasvustojen tarkkailu on nyt erittäin tärkeää. Ruiskuttamaan tulee lähteä heti ensimmäisten Ramularia-pilkkujen ilmestyessä juurikkaan lehtiin. Tauti leviää nopeasti kosteassa kasvustossa. Tilannetta kannattaa seurata tarkasti erityisesti sellaisilla pelloilla, joilla on esiintynyt Ramulariaa myös aiempina vuosina.

Ruiskutuksella saadaan juurikkaan lehdet pysymään terveinä, vihreinä ja yhteyttämiskykyisinä kasvukauden loppuun saakka.

Ruiskutuksessa huomioitavaa

Myöhäisissä ruiskutuksissa tulee ottaa huomioon valmisteiden varoajan pituus (taulukko 1).

  • Ruiskutusta ei tule tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa eikä märkään kasvustoon.
  • Valmisteiden sateen kesto on 1–2 tuntia ruiskutuksesta.
  • Vesimäärä 200–300 l/ha.

Valmisteiden vaikutustavat

Triatsoli-ryhmään kuuluvat valmisteet: Tilt 500 EC, Armure ja Bolt XL tappavat lehdissä ruiskutushetkellä olevan sienirihmaston.

Strobiluriini-ryhmään kuuluvat valmisteet: Amistar, Acanto, Comet Pro, Mirador 250 EC ja Maatilan Strobi AM estävät/hidastavat sienen kasvua

 

Valmisteiden käyttörajoituksia

  • Armurea saa käyttää vain joka toinen vuosi samalla lohkolla. Muita valmisteita saa käyttää joka vuosi.
  • Kaikkia valmisteita saa käyttää pohjavesialueilla.
  • Acantolla on käyttömäärärajoitus pohjavesialueilla 0,5 l/ha/kasvukausi.
  • Tarkista vesistöihin rajoittuvilla alueilla valmistekohtaiset suojaetäisyydet vesistöihin myyntipäällystekstistä
  • Bolt XL enintään 2 käsittelyä/kasvukausi.

 

Taulukko 1. Eri tautiaineiden käyttömäärät, kun kasvusto ruiskutetaan kerran (kerta-annos) tai kahdesti (jaettu annos), tai eri ryhmään kuuluvan tautiaineen kanssa kerta-annoksena tai jaettuna annoksena. Matalassa tautipaineessa voit ruiskuttaa yksittäisen valmisteen myös puolikkaana annoksena.

 

 

Kerta-annos

 

Jaettu annos (kaksi ruiskutusta)

Ruiskutusväli 2–3 viikkoa

Toisen tautiaineen kanssa (triatsoli + strobiluriini)

Triatsoli-ryhmän aineet

 

 

 

Tilt 500 EC

varoaika 35 vrk

0,5 l/ha*)

2 x  0,5 l/ha

0,5 l/ha

Armure

varoaika 21 vrk

0,6–0,8 l/ha

2 x 0,4 l/ha

0,4 l/ha

Bolt XL

varoaika 35 vrk

0,5 l/ha**)

2 x 0,5 l/ha**)

0,5 l/ha**)

Strobiluriini-ryhmän aineet

 

 

 

Amistar

varoaika 30 vrk

 

1,0 l/ha

 

2 x 0,5 l/ha

 

0,5 l/ha

Comet Pro

varoaika 30 vrk

1,2 l/ha

2 x 0,6 l/ha

0,6 l/ha

Mirador 250 C

varoaika 30 vrk

1,0 l/ha

 

2 x 0,5 l/ha

 

0,5 l/ha

Acanto

varoaika 42 vrk

0,5 l/ha***)

1,0 l/ha

2 x 0,25 l/ha***)

2 x 0,5 l/ha

0,25 l/ha***)

0,5 l/ha

Maatilan Strobi AM

varoaika 30 vrk

0,5–1,0 l/ha

2 x 0,5 l/ha

0,5l/ha

 

*) sallittu käyttömäärä/käyttökerta 0,5 l/ha

**) max. 2 käsittelyä/kasvukausi

***) pohjavesialueilla käyttömäärä ei saa ylittää 0,5 l/ha/kasvukausi

Kukkavarsien poistaminen pelloilta edelleen ajankohtaista

 

Jos kukkavarsien poistaminen on vielä kesken, se tulee tehdä pian. Kitketyt kukkavarret täytyy kuljettaa pellolta pois, sillä kuolevien versojen ravinteet riittävät tuleennuttamaan siemenet.

Pellolle ei saa jäädä yhtään kukkavartta, sillä niiden jääminen peltoon aiheuttaa tuleville vuosille villijuurikasongelman.

 

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus ja Sucros Oy

www.sjt.fi , www.sucros.fi

_______________________________________________________________________________________