Ajankohtaista

• Juurikkaan kylvöt alkoivat tänä vuonna ennätysaikaisin ja ovat jo aivan loppusuoralla.
• Rikkakasvitorjunnat pian ajankohtaisia huhtikuun lopussa ja aivan toukokuun alussa kylvetyillä lohkoilla.
• Yöpakkaset ovat paikoin vioittaneet juurikkaita, mutta suurimmassa osassa aluetta selvittiin hyvin pienillä vaurioilla. Sirkkalehtien kärkien käpristyminen kertoo kylmyysstressistä, mutta juurikas selviää kyllä, kunhan kasvupiste on jäänyt henkiin.
• Pakkasen aiheuttama stressi kannattaa huomioida antamalla taimien toipua ennen rikkatorjuntaa. Lykkää ruiskutusta myös, mikäli yöpakkasta on luvassa tuleville öille.
• Tarkkaile mahdollisia tuholaisvioituksia. Kirppavioituksia havaittu taimissa viileästä kelistä huolimatta. Jos joka toisessa taimessa havaitaan kirpan syöntikoloja, lisää tuholaistorjunta-ainetta rikkakasvitorjunnan tankkiseokseen, mikäli ajoitukset kohtaavat.
• Jos taimipoltetta esiintyy, tarkemmat ruiskutusohjeet kannattaa tarkistaa oman alueen viljelykonsulentilta.
• Ensimmäinen uuden Conviso Smart -viljelymenetelmän ruiskutus on ajankohtainen, kun savikassa kaksi kasvulehteä. Kahden käsittelyn taktiikassa Conviso Onen käyttömäärä on 0,5 l/ha. Muistathan lisätä tankkiseokseen mukaan tankkiseoskumppanin Betanal SE 0,5 l/ha sekä kiinniteöljyn Sunoco 0,5 l/ha.

Kirpan syöntivioitusta juurikkaan sirkkalehdissä

Lisätietoja: www.sjt.fi ja www.sucros.fi


Kasvinsuojelutiedote 1/2019

Juurikkaan rikkakasvien torjunta ja tuholaisten tarkkailu ajankohtaista huhtikuun lopulla ja toukokuun alkupuolella kylvetyillä lohkoilla

Sokerijuurikkaan kylvöt alkoivat tänä keväänä ennätysaikaisin. Lämpimän jakson jälkeen sää muuttui kylmäksi ja yöpakkaset ovat olleet yleisiä. Kylmä sää on hidastanut juurikkaan taimettumista ja kasvua. Taimettunut juurikas on kuitenkin selvinnyt yöpakkasista melko hyvin. Sirkkalehtien kärkien vioitusta on havaittu, mutta nämä juurikkaat tulevat selviämään.

Ensimmäinen rikkakasviruiskutus alkamassa

Ensimmäinen rikkakasvikasviruiskutus on ajankohtainen aikaisin kylvetyillä lohkoilla. Savikkaa on taimettunut jo runsaasti ja ne ovat pääosin sirkkalehtiasteella. Pakkasyön jälkeen ruiskutusta siirretään 2–3 päivää ja annetaan juurikkaan toipua stressistä. Mikäli lämpötila käy nollassa, yhden päivän toipumisaika riittää ennen ruiskutusta. Myöskään ennen pakkasyötä ei suositella ruiskutusta, koska juurikas on silloin herkempi pakkasen vioitukselle. Jos kasvit kärsivät taimipoltteesta tai ovat pahasti pakkasen vioittamia, tarkemmat ruiskutusohjeet kannattaa tarkistaa oman alueen juurikaskonsulentilta.

Ruiskutusohjeet

Jos ruiskutukset ajoittuvat viileän sään aikaan, suositellaan ruiskutusta päivän lämpimimpänä aikana, jos sää on tyyni. Ruiskutushetkellä ja sen jälkeen lämpötilan pitäisi olla yli 10 °C. Viileällä säällä ruiskutusteho tulee hitaasti esille.

Savikkaa ja etenkin peltosauniota, pihatatarta, emäkkiä ja pelto-orvokkia
Kosteassa maassa Goltixilla/Targetilla on hyvä maavaikutus. Tällöin riittää 1,0 l/ha, jos rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Jos päivälämpötilat pysyvät 10 °C tienoilla, olosuhteet ovat hiukan liian viileät Safarille. Hyvin viileässä ja kosteissa oloissa juurikas on normaalia herkempi Safari-vioitukselle. Jos sää lämpenee, kuten on luvattu, Safaria voi käyttää normaalin määrän. Sirkkalehtivaiheessa oleville savikoille Betanalia/Betasanaa riittää 1,2–1,5 l/ha. Yhdessä Betanal Expertin kanssa riittää 1,0 l/ha. Fenmedifaamin määrä ei saa ylittää 960 g/ha/kasvukausi, joten Betanalin/Betasanan käyttömäärä on huomioitava Betanal Expertin kanssa tankkiseoksessa.

Pihatatarta-, kiertotatarta- ja/tai mataraa
Lohkon viljelykierto huomioiden suositellaan ensimmäisessä ruiskutuksessa laitettavaksi Tramatia savi- ja multamailla 0,2–0,3 l/ha ja kivennäismailla 0,1–0,2 l/ha. Betanal Experttiä puolestaan suositellaan savi- ja multamailla 1,0–1,25 l/ha ja kivennäismailla 0,8–1,0 l/ha.

Peltosauniota
Viileän sään vuoksi Matrigonin/Cliopharin teho jää huonoksi. Kannattaa siis odottaa sään lämpenemistä yli 15 °C:een. Sauniopelloille suositellaan toisessa ruiskutuksessa Safarin lisäksi 50–60 g/ha Matrigonia tai erillistä Matrigon/Cliophar-ruiskutusta. Saunakukkaa torjuttaessa Safaria ja Matrigonia saa käyttää samassa tankkiseoksessa.

Conviso One -viljelymenetelmä
Conviso Smart -viljelymenetelmän pellolla rikkakasviruiskutus tehdään, kun savikassa on kaksi kasvulehteä. Tankkiseokseen lisätään Conviso One -kasvinsuojeluaineen kanssa Betanal SE/Betasana 0,5 l/ha ja Sunoco 0,5 l/ha. Muistathan, että tavallinen juurikas kuolee Conviso One:lla, joten varo tuulikulkeumaa.

Kirppavioituksia havaittu

Kirppavioituksia on jo havaittu juurikkaan taimissa, vaikka viileä sää onkin hidastanut tuholaisten liikkeelle lähtöä. Lude- ja kirppatilannetta on syytä seurata päivittäin ja erityisesti metsän, ojan piennarten sekä monivuotisten nurmien lähellä sijaitsevilla pelloilla. Taimia on syytä seurata päivittäin, jos juurikas on vasta tulossa pintaan. Jos joka toisessa tai kolmannessa taimessa havaitaan kirpan syöntikoloja tai jos kirpat ovat syöneet taimen toisen sirkkalehden tai kirppoja on vähintään yksi/taimi, suositellaan peltoa käsiteltäväksi tuholaistorjunta-aineella. Jos rikkakasviruiskutus sattuu ajallisesti samaan aikaan, voi tuholaistorjunta-aineen lisätä tankkiseokseen. Yleensä tuholaispeittauskäsittely neonikotinoideilla (Cruiser, Gaucho tai Poncho Beta) riittää suojaamaan taimia kirpan ja luteen vioituksilta.

Torjuntaohjeet
• Decis Mega EW 50 sallittu käyttömäärä on 0,1–0,2 l/ha. Valmistetta saa käyttää vain 1 kerran kasvukauden aikana.
• Karate Zeon-tekniikan sallittu käyttömäärä on 70 ml/ha. Valmistetta voidaan käyttää enintään 3 kertaa kasvukauden aikana. Käsittelyn voi uusia aikaisintaan 7 päivän kuluttua.

RUISKUTUKSISSA HUOMIOITAVIA ASIOITA
• Safaria ei saa käyttää pohjavesialueilla.
• Goltix 700 SC saa käyttää pohjavesialueilla. Max. käyttömäärä on 3,0 l/ha/kasvukausi samalla lohkolla. Käsittelymäärät max. 4 kertaa, lyhin sallittu käsittelyväli 7 päivää.
• Target SC -valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueilla. Max. käyttömäärä on 5,0 l/ha/kasvukausi samalla lohkolla.
• Targetia ja Goltixia saa käyttää samalla lohkolla, mutta maksimimäärien rajoissa.
• Decis Mega EW 50 saa käyttää 1 kerta/kasvukausi.
• Karate Zeon -tekniikkaa saa käyttää 3 kertaa/kasvukausi.
• Ruiskutusveden lämpötilaksi suositellaan vähintään +10 °C.

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus ja Sucros Oy
www.sjt.fi ja www.sucros.fi