Ajankohtaista

Ensimmäiset juurikkaat kylvettiin ennen vappua ja täydellä teholla kylvöt käynnistyivät toukokuun alussa. Juurikkaat ovat näillä pelloilla taimettuneet ja ensimmäinen rikkakasvien torjunta on jo tehty toinen ruiskutus aikaisin kylvetyillä pelloilla. Pelloilla näkyy erityisesti peltosauniota ja savikkaa.

Rikkakasviruiskutus ja alhaiset lämpötilat

Rikkakasvien torjunta-aineiden paras teho saavutetaan lämpimällä säällä (10 – 20 C). Pohjoisen ilmavirtauksen takia lämpötilat ovat tällä viikolla olleet aamuisin hyvin alhaisia. Alavilla paikoilla on voinut esiintynyt yöpakkasia.

Muutaman asteen pakkasen ei pitäisi vioittaa juurikasta, jos kasvusto on tervettä eikä se kärsi ravinteiden puutteesta. Viileät/kylmät ja kuivat taimettumisolot keväisin parantavat juurikkaan kylmän kestävyyttä.

Jos yö on ollut kylmä, ruiskutus suositellaan tehtäväksi päivän lämpimimpään aikaan, jos vain tuuliolosuhteet sen sallivat. Kylmissä ruiskutusoloissa päästään parhaaseen tulokseen ruiskuttamalla aamu- tai keskipäivällä.

Hallan uhatessa ruiskutuksia on siirrettävä. Hallan jälkeen on odotettava 1 vrk, ennen kuin voi ruiskuttaa. Jos ennustettu hallayötä, ei ruiskutusta suositella.

Maan kosteustilanne vaikuttaa ruiskutusohjelman valintaan

Sadetta on luvattu tiistaina ja keskiviikkona jonkin verran alueesta riippuen. Kosteassa maassa Goltix- ja Target-ohjelmat tehoavat, mutta kuivassa maassa niiden maavaikutus jää heikoksi. Jos rikkakasvipaine on suuri ja pellolla on runsaasti savikoita, tattaria, etenkin pihatatarta, emäkkiä ja pelto-orvokkia Goltix/Target olisi hyvä olla 1,5 kg/ha. Safaria suositellaan savimailla jo ensimmäiseen ruiskukseen 20–25 g/ha + Goltix/Target 0,5 l/ja, jos rikkakasvilajistossa on runsaasti saunioita, tattaria, mataraa, linnunkaalia, rautanokkosta, lutukkaa, taskuruohoa, peltoukonnaurista, rypsiä tai rapsia. Kevyillä kivennäismailla suositellaan Safaria 15 g/ha käyttöä vasta toiseen ruiskutukseen, jos pellolla ei ole Safari-rikkoja.

Savikan torjunta

Jos savikka on sirkkalehtivaiheessa, riittää 1,0 l/ha Betanalia/Betasanaa. Jos savikoita on runsaasti tai ne ovat isohkoja, suositellaan Betanal/Betasana-määräksi 1,5 l/ha. Jos rikkakasvustossa on runsaasti piha- ja kiertotatarta tai mataraa, suositellaan Tramatista, Betanal Progressista ja Expertistä suurempaa käyttömäärä lohkon viljelykierto huomioiden.  

Torju peltosaunio tehokkaasti

Jos peltosaunioiden läpimitta ylittää 2 cm suositellaan toiseen ruiskutukseen tankkiseokseen savimailla Safaria 25–30 g/ha ja kevyillä mailla 20 g/ha sekä Matrigonia 40–50 g/ha tankkiseokseen riippuen rikkakasvien koosta. Matrigonin voi ruiskuttaa erikseen kaksi kertaa 80 g/ha, erityisesti pohjavesialueilla. Matrigon tehoaa parhaiten lämpimällä säällä (yli +15 °C). Suurin Safarin määrä voi hidastaa juurikkaan kasvua. Jos pellolla on paljon saunioita ja Safaria ei ole käytetty ensimmäisessä ruiskutuksessa, voi tehdä täydennysruiskutuksen Safarilla (20 g/ha) + öljy 3-4 vrk kuluttua.

Öljymäärä sään mukaan

Savi- ja multamailla öljyn määrä on 0,7–1,0 l/ha ja kevyillä mailla 0,3–0,5 l/ha, kun lämpötila on alle +20 °C:tta. Jos rikkakasvikasvustossa on suuria kokovaihteluja, öljystä kannattaa käyttää hieman suurempaa määrää. Jos päivälämpötila nousee yli 20 °C:een, suositellaan alhaisempia öljymääriä.

Jos aamulla on viileää ja kastetta on ollut melko runsaasti, ruiskutuksen aloittamista kannattaa siirtää, kunnes lämpötila on noussut +7–10 °C:een ja kasvusto on hieman kuivahtanut.

Fibro ei ole hyväksytty kiinniteaine

 Fibro- tuotetta ei pidä käyttää kiinniteaineena muille kasvinsuojeluaineille, esimerkiksi sokerijuurikkaan kasvinsuojelukäsittelyissä. Tuote ei vahingoita sokerijuurikasta tai aiheuta vaaraa käyttäjällä, mutta käyttö kiinnitteenä on myyntipäällystekstin vastaista käyttöä. Fibron käyttökohteet ovat hyönteisten ja punkkien torjunta siemenperunalla, omenalla, päärynällä, kirsikalla ja luumulla.

Voitte olla yhteydessä teitä palvelleeseen myymälään ja palauttaa tuotteen.  Halutessanne saatte tilalle tuotetta nimeltään Renol, joka on kasviöljypohjainen kiinniteöljytiiviste.

 Renol -kiinnite ja sen käyttömäärät juurikkaalla

Renol on kasviöljypohjainen ja se sisältää myös muita pintajännitystä alentavia aineita. Sen käyttömäärä on 0.50 l/ha lämpötilan ollessa 10-15 °C ja 0.25-0.30 l/ha lämpötilan ollessa 15-20 °C. Jos rikkakasveihin on kehittynyt vahakerros, käytetään suurempaa määrää 0.5 l/ha. Jos lämpötila on yli 20 °C, Renolin lisäämistä ei suositella.

Juolavehnän ruiskutus on ajankohtaista

Paras torjunta-ajankohta on, kun juolavehnässä on 3–5 lehteä, jolloin sen valkoiset maavarret ovat 2–3 cm mittaisia. Jos tavallinen rikkakasviruiskutus on ajankohtainen, se ruiskutetaan ensin. Elinvoimaisilta näyttävät juolavehnäkasvustot kannattaa ruiskuttaa toiseen kertaan viimeistään kolmen viikon kuluttua. Vesimäärä kannattaa pitää 200 l/ha, jotta aine tunkeutuu hyvin kasvustoon.

Juolavehnän torjuntaan on hyväksytty mm. Agil 100 EC 0,75–1,5 l/ha ja Targa Super 5 SC 1,5–2,0 l/ha + kiinnite (Sito Plus tai Sunoco 0,2 l/ha). Näillä valmisteilla ei ole pohjavesirajoitusta ja ne torjuvat juolavehnän hyvin vielä 4–5-lehtiasteella.   Valmisteiden kohdalla alhaisempaa käyttömäärää suositellaan, kun torjuntaolosuhteet ovat hyvät (lämmin ja kostea sää), ja kun kasvusto on hyvässä kasvussa.

Ruiskutus muilla rikkakasvien torjunta-aineilla on tehtävä vähintään kolme päivää ennen tai jälkeen juolavehnäkäsittelyn. Jos juolavehnässä näkyy selvästi Safari-vioitusta, juolavehnän ruiskutusta kannattaa siirtää muutamalla päivällä.  

Kylänurmikka

Torjutaan Select Plus -valmisteella 1,0 l/ha. Pidä vähintään 7 vrk:n väli Select Plus -käsittelyn ja muulla valmisteella tehtävän ruiskutuksen väliin. Valmisteella on pohjavesirajoitus.  

 Pelto-ohdake ja -valvatin torjunta kohta ajankohtaista

Valvatti ruiskutetaan, kun siinä on 6–8 lehteä. Ohdake ruiskutetaan sen ollessa 15–20 cm korkeaa. Valvattiin teho on hyvä myös jo ruusukeasteella. Jos niitä ei ole tasaisesti pellolla, niiden ruiskutukset kannattaa tehdä pesäkekäsittelynä. Koko alan ruiskutuksissa Matrigon 72 SG:n määrä on kertaruiskutuksena 165 g/ha tai jaetussa ruiskutuksessa 80 g/ha + 80 g/ha.  Matrigon tehoaa parhaiten lämpimällä säällä (yli 15 °C). Jos sää on viileä, jää Matrigonin teho heikoksi. Hyvä ohdakkeen torjunta vaatii toisen ruiskutuksen, joka tulee ajankohtaiseksi noin 2 viikon kuluttua ensimmäisestä. Myös isot ohdakepesäkkeet kannattaa käsitellä kahdesti. Jos pellolla esiintyy runsaasti ohdaketta, valvattia ja juolavehnää, pellot kannattaa laittaa viljelykiertoon ensi vuonna.

  HUOMIOITAVAA

 • Safaria ei saa käyttää pohjavesialueilla.
 • Matrigonia on käytettävä peltosaunion torjumiseksi pohjavesialueilla.
 • Goltix saa käyttää pohjavesialueilla, mutta Target SC ei. Goltix 700 SC maksimi käyttömäärä on 3,0 l/ha/kasvukausi, Targetin 5,0 l/ha. Target ja Goltix saa käyttää samalla lohkolla, mutta sallittujen maksimimäärien rajoissa.
 • Safari voi heikentää Matrigonin tehoa ja sen takia Matrigon-ruiskutus tehdään muutama päivä ennen tai 14 vrk Safari-ruiskutuksen jälkeen.
 • Matrigonia ei saa ruiskuttaa Safarin kanssa tankkiseoksena ohdaketta ja valvattia torjuttaessa.
 • Ruiskutus muilla rikkakasvien torjunta-aineilla on tehtävä vähintään kolme päivää ennen tai jälkeen juolavehnäkäsittelyn.
 • Juolavehnä- ja Matrigon-ruiskutuksen väliin voi jättää 1-2 päivää.
 • Rikkakasvi-, Matrigon- tai juolavehnäruiskutuksen jälkeen anna aineiden vaikuttaa vähintään viikko ennen harausta.
 • Decis Mega saa käyttää vain 1 kerta/kasvukausi.
 • Karate Zeon -tekniikkaa saa käyttää 3 kertaa/kasvukausi.
 • Ruiskutusveden lämpötilaksi suositellaan +10 °

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus ja Sucros Oy

www.sjt.fi ja www.sucros.fi

Rikkakasvien torjuntaohjeet

Kasvitautien torjuntaohjeet

Tuhoeläinten torjuntaohjeet