Ajankohtaista

Ajankohtaista juurikkaan kasvinsuojelussa

 • Rikkatorjunnat ajankohtaisia: torju rikat sirkkalehtiasteella.
 • Safari sää sopii Safari-ohjelmalle.
 • Suhteuta öljyn määrä lämpötilan ja kosteustilanteen mukaan:
  • kuivassa ja viileässä enemmän.
  • kosteassa ja lämpimässä vähemmän.
 • Seuraa kasvustoja mahdollisten tuholaisten varalta.
 • Tarkkaile lohkojesi taimipoltetilannetta ja kirjaa se muistiin tulevien vuosien lohko- ja lajikevalintojen tueksi.

Lisätietoja www.sucros.fi

_____________________________________________________________________

Sokerijuurikkaan rikkakasvien torjunta ajankohtaista

Kevät on ollut harvinaisen kylmä. Ensimmäiset juurikkaat kylvettiin ennen vappua ja täydellä teholla kylvöt käynnistyivät toukokuun alussa. Juurikkaat ovat näillä pelloilla taimettuneet ja ensimmäinen rikkakasvien torjunta on jo tehty tai alkamassa. Rikkakasvit taimettuvat ja kasvavat nopeasti hyvästä kosteudesta ja lämmöstä johtuen, kuten myös juurikkaat.

Rikkakasvien torjunta

Torjuntateho on paras, kun rikkakasvit ovat pääosin sirkkalehtivaiheessa. Silloin rikkakasvit ovat herkimmillään torjunta-aineille. Matara saadaan parhaiten torjuttua ensimmäisen kasvulehtikiehkuran avauduttua, ja kiertotatar, kun sen ensimmäinen kasvulehti on avautunut.

Lämmin sää sopii Safari-ohjelmalle. Goltix ja Target ohjelmia voi käyttää myös, mutta kuivassa maassa maavaikutus jää heikoksi. Tästä syystä ja jos rikkakasvipaine on suuri ja pellolla on runsaasti savikoita, tattaria, etenkin pihatatatarta, emäkkiä ja pelto-orvokkia, Goltix/Target olisi hyvä olla 1,5 kg/ha. Safaria suositellaan savimailla jo ensimmäiseen ruiskukseen 20–25 g/ha + Goltix/Target 0,5 l/ha, jos rikkakasvilajistossa on runsaasti saunioita, tattaria, mataraa, linnunkaalia, rautanokkosta, lutukkaa, taskuruohoa, peltoukonnaurista, rypsiä tai rapsia. Kevyillä kivennäismailla suositellaan Safaria 15 g/ha käyttöä vasta toiseen ruiskutukseen. Safari torjuu myös öljyretikan ja sinapin jääntikasvit. Jos savikka on sirkkalehtivaiheessa, riittää 1,0 l/ha Betanalia/Betasanaa, jos isompia käytettävä määrä on 1,5 l/ha. Jos rikkakasvustossa on runsaasti piha- ja kiertotatarta tai mataraa, suositellaan Tramatista, Betanal Progressista ja Betanal Expertistä suurempaa käyttömäärä jo ensimmäisessä ruiskutuksessa, lohkon viljelykierto huomioiden.  

Savi- ja multamailla öljyn käyttömäärä 0,7–1,0 l/ha ja kevyillä mailla 0,3-0,5 l/ha, kun lämpötila on alle +20 °C. Jos rikkakasvikasvustossa on suuria kokovaihteluja, öljystä kannattaa käyttää hieman suurempaa määrää. Jos päivälämpötila nousee yli 20 °C:een, suositellaan edellä mainituista alhaisempia öljymääriä.

Jos aamulla on viileää ja kastetta on ollut melko runsaasti, joten ruiskutuksen aloittamista kannattaa siirtää, kunnes lämpötila on noussut 7–10 °C:een ja kasvusto on hieman kuivahtanut.

Tuholaistarkkailu ajankohtaista taimettuvissa kasvustoissa

Lämpimällä säällä kirppa- ja luderiski on tavallista suurempi.  Tuholaisia on tarkkailtava heti taimettumisen jälkeen. Yleensä tuholaispeittauskäsittely (Cruiser, Gaucho tai Poncho Beta) riittää suojaamaan taimia kirpan ja luteen vioituksilta. Pitkä taimettumisaika voi kuitenkin laimentaa niiden tehoa.

Torjuntakynnys ylittyy, jos kirpat ovat syöneet toisen sirkkalehden tai kirppoja on vähintään yksi/taimi. Ruiskutus tehdään tarvittaessa Decis Megalla 0,1–0,2 l/ha tai Karate Zeon -tekniikalla 70 ml/ha. Ruiskutus tehdään havaintojen perusteella erikseen tai ensimmäisen rikkakasviruiskutuksen yhteydessä, jos ne ajoittuvat samaan aikaan.

Taimipoltteelle suotuisat olosuhteet

Kosteus ja lämpö edistävät Aphanomyces-taimipoltesienen esiintymistä. Siementen Tachigaren-peittaus riittää yleensä taimipoltteen torjumiseen, mutta jos taimettumisaika on pitkä, tehoainetta huuhtoutuu siemenen ympäriltä. Nämä lohkot on hyvä havainnoida tulevaisuuden varalle, jotta niillä voidaan suorittaa kalkitusta tai lajikevalintaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Jos juurikaskasvusto on sairas tai vioittunut, tarkista ruiskutusmäärät ennen rikkakasviruiskutusta alueesi konsulentilta.

HUOMIOITAVAA

 • Safaria ei saa käyttää pohjavesialueilla.
 • Goltix saa käyttää pohjavesialueilla, mutta Target SC ei. Goltix 700 SC maksimi käyttömäärä on 3,0 l/ha/kasvukausi.
 • Target ja Goltix saa käyttää samalla lohkolla, mutta max. määrien rajoissa.
 • Decis Megaa saa käyttää 1 kerta/kasvukausi.
 • Karate Zeonia saa käyttää 3 kertaa/kasvukausi.
 • Ruiskutusveden lämpötilaksi suositellaan +10 °

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus, Sucros Oy

 

Rikkakasvien torjuntaohjeet

Kasvitautien torjuntaohjeet

Tuhoeläinten torjuntaohjeet