Ajankohtaista

Ajankohtaista juurikkaan kasvinsuojelusta

Mangaanilannoitus

Mangaanin puutosoireita voi esiintyä juurikaskasvustoissa, joten kasvustoja kannattaa tarkkailla. Mangaanin puutos näkyy lehdissä mosaiikkimaisina vaaleina laikkuina. Oireet muistuttavat Safarin vioitusta, mutta jos rikkakasviruiskutuksissa ei ole käytetty Safaria, lehtien laikkuisuus voi johtua mangaanin puutteesta. Kasvuston voi ruiskuttaa 4-6-lehtiasteelta lähtien Mantrac Pro ‑valmisteella 1-2 l/ha + 200 l/ha vettä. Jos puutos on kohtalainen tai kova, ruiskutus uusitaan 10-14 päivän välein.

Jos normaali rikkakasviruiskutus on vielä ajankohtainen, Mantrac Pro:n voi lisätä tankkiseokseen. Tällöin se lisätään tankkiseokseen viimeisenä.

Jett Mangan 235 valmistetta ei saa lisätä tankkiseokseen Safarin kanssa, muiden tavallisten rikkakasviaineiden kanssa sen voi lisätä. Valmisteen käyttömäärä on 1,0 l/ha, kun puutos on vähäinen. Jos puutos on vakava, käytetään valmistetta 2,2 l/ha.

Juurikaskärpäsen munia jo havaittu

Juurikaskärpänen munii juurikkaan lehden alapinnalle valkoisia pitkulaisia munia rykelmämuodostelmaan. Munat ovat hyvin pieniä, mutta silmin havaittavia. Munista kuoriutuvat toukat syövät juurikkaan lehtiin käytäviä, joiden solukko kuolee ja muuttuu ruskeaksi.

Mikäli lehden alapinnoilla on munarykelmiä, kannattaa tilanteen kehittymistä seurata tarkasti. Kuivissa olosuhteissa osa munista voi kuivua, eikä toukkia kuoriudukaan. Ruiskutus on ajankohtainen, kun toukkien tekemiä käytäviä ilmestyy näkyviin. Torjuntakynnys ylittyy, jos joka kolmannessa kasvissa on toukkien tekemiä käytäviä. Torjunta tehdään juurikkaalle sopivilla tuhohyönteistorjunta-aineilla, kuten dimetoaatilla tai pyretroidi-valmisteella.

Ohdakkeen ja valvatin torjunta

Matrigonin käyttömäärä kertaruiskutuksessa on 165 g/ha tai jaetussa käsittelyssä 2 x 80 g/ha 14 vrk välein. Sopiva ruiskutusajankohta on, kun ohdake on 15-20 cm korkeata tai kun valvatissa on vähintään 6 lehteä. Jos ohdaketta ja valvattia ei ole tasaisesti pellolla, niiden ruiskutukset kannattaa tehdä pesäkekäsittelynä.

Safari heikentää Matrigonin tehoa ohdakkeisiin ja valvattiin, ja sen vuoksi Matrigon on ruiskutettava 4 päivää ennen tai 14 vrk Safari-ruiskutuksen jälkeen. Jos pellolla on runsaasti ohdakkeita ja valvattia, pellot kannattaa laittaa viljelykiertoon.

 Juolavehnän torjunta

 Juolavehnän torjuntaan on hyväksytty Agil 100 EC (0,75–1,5 l/ha), Targa Super 5 SC (1,5–2,0 l/ha + öljy 0,2 l/ha). Näillä valmisteilla ei ole pohjavesirajoitusta. Select Plus (2,0 l/ha) ei saa käyttää pohjavesialueilla. Valmisteet torjuvat juolavehnän hyvin vielä 4-5-lehtiasteella. Select Plus (1,0 l/ha) tehoaa hyvin mm. kylänurmikkaan ja raiheinään. Kuivissa oloissa ja kookkaammilla (4–5 kasvulehteä) juolavehnillä valitaan suurempi käyttömäärä. Vesimäärä kannattaa pitää 200 l/ha, jotta ruiskute tunkeutuu hyvin kasvustoon, varsinkin jos kasvusto on tiheä.

Ruiskutus muilla rikkakasvien torjunta-aineilla on tehtävä vähintään kolme päivää ennen juolavehnäkäsittelyä tai kolme päivää sen jälkeen. Select Plus -valmisteella vastaava aika on viikko. Jos tavallinen rikkakasviruiskutus on ajankohtainen, se ruiskutetaan ensin. Jos juolavehnää on paljon, ruiskutus on syytä uusia viimeistään 3 viikon kuluttua. Myös elinvoimaisilta näyttävät juolavehnäkasvustot kannattaa ruiskuttaa toiseen kertaan.

Parhaan tehon saavuttamiseksi harausta ei suositella viikkoa ennen tai jälkeen juolavehnäkäsittelyä. Juolavehnäruiskutuksen ja Matrigon-ruiskutuksen väliin suositellaan 1–2 päivää. Juolavehnäpellot kannattaa laittaa viljelykiertoon.

 

 HUOMIOITAVAA

 • Safaria ei saa käyttää pohjavesialueilla.
 • Matrigonia on käytettävä peltosaunion torjumiseksi pohjavesialueilla.
 • Goltix saa käyttää pohjavesialueilla, mutta Target SC ei. Goltix 700 SC maksimi käyttömäärä on 3,0 l/ha/kasvukausi, Targetin 5,0 l/ha. Target ja Goltix saa käyttää samalla lohkolla, mutta sallittujen maksimimäärien rajoissa.
 • Safari voi heikentää Matrigonin tehoa ja sen takia Matrigon-ruiskutus tehdään muutama päivä ennen tai 14 vrk Safari-ruiskutuksen jälkeen.
 • Matrigonia ei saa ruiskuttaa Safarin kanssa tankkiseoksena ohdaketta ja valvattia torjuttaessa.
 • Ruiskutus muilla rikkakasvien torjunta-aineilla on tehtävä vähintään kolme päivää ennen tai jälkeen juolavehnäkäsittelyn.
 • Juolavehnä- ja Matrigon-ruiskutuksen väliin voi jättää 1-2 päivää.
 • Rikkakasvi-, Matrigon- tai juolavehnäruiskutuksen jälkeen anna aineiden vaikuttaa vähintään viikko ennen harausta.
 • Decis Mega saa käyttää vain 1 kerta/kasvukausi.
 • Karate Zeon -tekniikkaa saa käyttää 3 kertaa/kasvukausi.
 • Ruiskutusveden lämpötilaksi suositellaan +10 °

 

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus ja Sucros Oy

www.sjt.fi ja www.sucros.fi

 

Rikkakasvien torjuntaohjeet

Kasvitautien torjuntaohjeet

Tuhoeläinten torjuntaohjeet