Ajankohtaista

Ajankohtaista juurikkaan kasvinsuojelussa

Juurikaskärpäsen toukan aiheuttamia vioituksia on tänä vuonna esiintynyt juurikkaissa runsaasti.

Vioitukset keskittyvät yleensä alkukesään ja vioitukset näkyvät siten vanhimmissa alalehdissä. Runsaan kärpäsmäärän takia, tänä kesänä toukan vioituksia on esiintynyt myös ylemmissä juurikkaan lehdissä. Juurikaskärpänen voi hyvissä oloissa muodostaa kaksi sukupolvea kesässä.

Jos joka kolmannesta tai useammasta kasvista löytyy toukan tekemiä käytäviä, suositellaan ruiskutusta heti. Kannattaa lisäksi tutkia, löytyykö toukkia vielä lehden sisältä avaamalla varovasti päällyskerros käytävän kohdalta. Jos käytäviä on runsaasti, suositellaan valmisteista käytettäväksi suurimpia käyttömääriä. Jos ylälehtien alapinnoilla on vielä juurikaskärpäsen munia, tilannetta kannattaa seurata säännöllisesti, ja varautua jatkoruiskutuksiin. 

Torjuntatarvetta ei kuitenkaan ole, jollei lehtiin ilmesty uusia toukan käytäviä.

Juurikkaalla saa käyttää

Decis Mega kerran/kasvukausi 0.1-0.2 l/ha

Karate Zeon-tekniikka kolme kertaa/kasvukausi ohjeen mukaisesti 70 ml/ha

Danadim Progress kaksi kertaa/kasvukausi 0.4-0.8 l/ha

Perfekthion ei käsittelymäärärajoitusta 0.4-0.8 l/ha

Vanha toukan käytävä ja vioituskuvio muuttuu vanhetessaan ruskeaksi laikuksi. Sitä ei pidä sekoittaa ramularia laikkuihin.

Klikka kuvaa jolloin kuva suurenee.