Ajankohtaista

Ajankohtaista juurikkaan kasvinsuojelussa

Runsaasta juurikaskärpäsmäärästä ja suotuisista olosuhteista johtuen toukan vioituksia on esiintynyt ylemmissä juurikkaan lehdissä vielä elokuussa. Juurikaskärpänen on hyvissä oloissa muodostanut kaksi sukupolvea, muninut uusien lehtien alapinnoille ja munista on kehittynyt toukkia.   

Ennen tuhoeläinruiskutusta kannattaa tutkia, löytyykö toukkia vielä lehden sisältä. Avaa lehden päällyskerros varovasti käytävän kohdalta. Kasvusto kannattaa ruiskuttaa, jos vioitusta esiintyy kasvustossa runsaasti ja eläviä toukkia löytyy. Torjuntatarvetta ei kuitenkaan ole, jollei lehtiin ilmesty uusia toukan käytäviä.

Vanha toukan käytävä ja vioituskuvio muuttuu vanhetessaan ruskeaksi laikuksi. Sitä ei pidä sekoittaa ramularia-laikkuihin.

Juurikkaalla sallitut tuhoeläinaineet voi sekoittaa ramularia-aineiden kanssa. Tässä vaiheessa kasvukautta suositellaan käytettäväksi tuhoeläinaineiden suositusten suurempia käyttömääriä.

Juurikkaalla saa käyttää

Decis Mega, kerran/kasvukausi 0,1-0,2 l/ha

Karate Zeon -tekniikka, kolme kertaa/kasvukausi, ohjeen mukaisesti 70 ml/ha

Danadim Progress, kaksi kertaa/kasvukausi 0,4-0,8 l/ha

Perfekthion, ei käsittelymäärärajoitusta 0,4-0,8 l/ha

 

     

Juurikaskärpäsen toukan vioittamia alue lehdessä (kuva oikealla). Toukat otettu pois lehden

sisältä.

Pahaa syöntivioitusta juurikkaiden ylälehdissä elokuussa.

 

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus ja Sucros Oy

www.sjt.fi ja www.sucros.fi