SjT

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on perustettu vastaamaan Suomen juurikkaanviljelyn haasteisiin ja tarpeisiin. Se on monien vaiheiden kautta ylläpitänyt juurikkaan tutkimusta ja koetoimintaa maassamme vuodesta 1953 lähtien. Nykyiselläänkin tutkimuskeskuksen perustehtäviin kuuluu erityisesti juurikkaanviljelijöiden auttaminen viljelyn ongelmatilanteissa. Teemme tutkimusyhteistyötä maatalousalan yritysten sekä koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat järjestöt ja viranomaiset. Sokerijuurikkaan viljelijät ovat koetoiminnassamme aktiivisesti mukana. Monet maatalousalan oppilaitosten opiskelijat suorittavat harjoittelunsa SjT:lla. Opinnäytetöitä sokerijuurikkaan eri tutkimusaiheista on valmistunut vuosittain.