Ajankohtaista

Juurikassarka-lehdessä oli virhe lajikekuvassa. Mustangin juurisadon oikea suhdeluku on 103 ja Celestan 102. Myös Hopper Smart  oli virheellisesti mainoksessa merkitty ankeroista sietäväksi. Uusista lajikkeista Hopper Smart ja Nandi ovat olleet vain kaksi vuotta kokeissa.

Tulokset ovat vuosien 2017-2019 lajikekokeista. Joka vuosi kokeiden mittarina toimii kolmen lajikkeen keskiarvo. Mittarilajikkeiden keskiarvo juuri- ja sokerisadossa sekä sokeripitoisuudessa saa arvon 100. Mikäli lajike jossain ominaisuudessa ylittää tämän arvon on se silloin suoriutunut mittaria paremmin kyseisessä ominaisuudessa.

Kukkavarsien lukumäärä lasketaan ruuduittain lajikekokeesta. Näiden tulosten perusteella saatu luku muutetaan kpl/ha. Lähtökohtaisesti kaikki hyvin herkästi kukkavarsia tuottavat lajikkeet pudotetaan pois lajikevalinnasta jo ensimmäisen tai toisen vuoden jälkeen. Lajikkeilla on kuitenkin vuosittaista vaihtelua kukkavarsialttiudessa. Mutta myös 000-lajikkeita löytyy, jolloin lajikkeella ei ole kolmena vuonna millään koealueella ollut yhtään kukkavartta.


 

Lajikekokeita ei ruiskuteta missään olosuhteissa lehtisairauksia vastaan. Koealueet poikkeavat vuosittain suurestikin toisistaan. Joillain koealueilla Ramularia paine on voimakasta ja samaan aikaan toinen alue voi olla täysin puhdas. Ramularia arvostelu suoritetaan silmämääräisesti ruudulta kaksi kertaa kasvukauden aikana (elokuussa ja syyskuussa). Arvosteluasteikko on 0-100, jolloin 0= ei yhtään ramulaariaa ja 100= täysin saastunut kasvusto. Vuosittain koepaikkojen tuloksista lasketaan keskiarvo.


Kuvassa kolme vuotta (2017-2019) Ankeroiskokeessa olleet ankeroista sietävät lajikkeet. Kontrollina tavallinen ilman ankeroisen sietoa oleva lajike.

• Juurisadot olivat koealueilla kauttaaltaan hyviä. Vuosi 2018 erittäin hyvä. Ankeroismäärän ollessa koealueella kuitenkin keskimäärin 1400 munaa + toukkaa/100g maata.

• Juurisadollisesti kokeissa pärjäsi parhaiten Fortnox. Sen sato ei ollut kuitenkaan tilastollisesti kontrollia parempi. Sokerisadossa se oli kuitenkin tilastollisestikin kontrollia ja muita lajikkeita parempi.

• Smart lajikkeet olivat sadollisesti heikompia, mutta sokeripitoisuudeltaan tilastollisetsi muita lajikkeita parempia.

• Ankeroislajikkeeksi ilmoitettu Nandi ei ollut kokeissa mukana.

 

Taimipoltelajikkeet on testattu pellolilla, joiden taimipolteindeksi on 60-70.