SjT

Kylvökoneet

Monosem

 SjT:n lajikekokeiden kylvökoneena toimii Monosemin 8-rivinen kylvölannoitin. Lajikekoeruudun pituus on kylvettäessä 12 metriä, joka myöhemmin rajataan kahdeksaan metriin. Ruudun leveys on neljä riviä, eli kykenemme kylvämään yhdellä vedolla kaksi ruutua kerrallaan ja yhdellä vedon pituus on kuusi ruutua. Riviväli on 47,5 cm.

 Wintersteiger

Winter

Lannoituskokeiden kylvökoneessa runkona ja lannoitteiden jakolaitteena on Itävaltalaisen Wintersteigerin valmistama 4-rivinen kylvökone. Jakolaite jakaa lannoitteen tasaisesti 12 metriä pitkälle koeruudulle. Koneeseen on myös asennettu starttifosforilaitteisto, jolla nestelannoite voidaan sijoittaa siemenriville. Kylvöyksikköinä ovat perinteiset Tume Mono M88 -yksiköt.

Kasvinsuojelu

Doris ja Resina

Ruiskutus 2

SjT:llä on kaksi työnnettävää koeruuturuiskua, joilla ruiskutetaan rikkakasvikokeet ja lehtilannoituskokeet. Ruiskutuksessa on mukana kolme henkilöä ruiskua kohden, yksi työntää ruiskua, yksi mittaa kellolla ruiskutusajan ja yksi kulkee edellä ns. kartturina. Ruiskutuspaine saadaan paineilmapullosta, joka paineistaa torjunta-ainesäiliön, josta ruiskutusneste menee 3 tai 2 metriä leveään puomiin. Ramulariaruiskutuksissa puomi ja pullot voidaan irrottaa ruiskun rungosta, jolloin ruiskusta tulee kannettava.

Nosto

Edenhall

IMG_2595

Koeruutujen juurikkaat nostetaan 2-rivisellä Edenhall -nostokoneella. Kone on rakennettu Edenhallin tehtaalla käytetystä Edenhall 733 nostokoneesta, SjT:n toiveiden mukaisesti.  4-rivisistä koeruuduista nostetaan kaksi keskimmäistä riviä ja juurikkaat laitetaan kahteen eri näytesäkkiin.