SjT

  • Kehittää sokerijuurikkaanviljelyä maassamme
  • Pyrkiä luomaan paremmat taloudelliset toimintaedellytykset sokerijuurikkaan viljelylle
  • Edistää sokerijuurikkaanviljelyä koskevaa tutkimus- ja koetoimintaa
  • Edistää sokerijuurikkaanviljelyn tutkimustulosten soveltamista käytäntöön
  • Edistää suhteita ulkomaisiin sokerijuurikkaanviljelyn asiantuntijoihin
  • Edistää sokerijuurikkaasta saatavien sivutuotteiden tutkimusta ja näiden käyttöä