Tutkimus ja koetoiminta

Vuoden 2016 viljelyteknisetkokeet

Harsokoe
Pottitaimet
Kylvöaikakoe/fosfori
Viljelykierto
Zeba Tärkkelyskoe
Taimivälikoe
Taimipolte
Taimipolte + Ca
Korjuuaikakoe
Lapiorulla koe
Tempo