Tutkimustuloksia

-Sivustoa päivitetään-

Vuoden 2017 ravitsemuskokeet

Jaettu typpikäsittely   Jaettu Typpikäsittely tuloksia 2017

Mangaani ja boorikoe Mangaani ja Boori koe tuloksia 2017

Vuoden 2016 ravitsemuskokeet

Boori-porras               Boorikoe tuloksia 2014-2016
Mangaani-porras      Mangaanikoe tuloksia 2014-2016
Lannoitusoptimointi
Kalium-porras     Kalium porraskoe tuloksia 2013-2016
Fosfori-porras     P-porraskokeen tuloksia 2012-2016
Typpi-porras        N-porraskokeen tuloksia 2013-2016  
Starttifosfori    Startttifosforikokeen tuloksia 2012-2016
Lehtilannoite   Lehtilannotekokeet 2014-2016
UBP 110 
Probeta