Viljelyohjeet

Sokerijuurikas on vaatelias viljelykasvi niin maan kunnon, ravinteiden ja sääolojen suhteen. Juurikkaan viljely vaatii huolellisuutta ja viljelyyn panostamista. Kasvinsuojelun ajoittaminen oikeaan aikaan on sadon onnistumisen kannalta ehdottoman tärkeää.

Sokerijuurikkaan alkukasvu on hidasta ja se jää toiselle sijalle kilpailussa rikkakasvien kanssa. Sen vuoksi rikkakasvien torjunta alkukasvukaudella on välttämätöntä hyvän kasvun ja korkean sadon takaamiseksi.