Kasvinsuojelu

Siementen peittausvalmisteiden käyttörajoitukset   

Cruiser, Gaucho ja Poncho Beta ovat tuhohyönteisten torjuntaan käytettäviä peittausaineita. Jos esikasvina on ollut orgaanista ainesta maahan jättävä kasvi (nurmi tai vilja) tai pellolla on käytetty karjanlantaa, esiintyy maassa eläviä tuholaisia yleensä enemmän. Näille lohkoille suositellaan Poncho Beta -peitattua siementä. Lisäksi siemenet peitataan Tachigaren- ja Thiram -valmisteilla taimipoltetta vastaan.

Cruiserilla ja Poncho Betalla peitatun siemenen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Eri siemenpeittausvalmisteiden käyttörajoitukset. Toistuvan käytön rajoituksen kohdalla vaihtoehdosta toiseen siirryttäessä on huolehdittava, että rajoituksen vähimmäisvaade toteutuu.

Suojaetäisyys talousvesikaivoihin ja lähteisiin

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen Cruiser- tai Poncho Beta -peitatulla siemenellä viljelemätön suojavyöhyke. Gaucholla suojaetäisyytta ei tarvitse jättää.

Suojaetäisyydet vesistöihin

Jos juurikaslohko rajoittuu vesistöön, tarkista valmistekohtaiset vesistösuojaetäisyydet ja vaadintaanko tuulikulkeutumaa alentavaa suutinta valmisteen myyntipäällystekstistä.

 

RAMULARIAN TORJUNTA  

Ensimmäiset Ramularia beticola-sienen aiheuttamat tautilaikut ilmestyvät juurikkaan lehtiin heinä-elokuun vaihteessa. Ne ovat ruskeareunaisia, keskeltä harmaita ja epäsäännöllisen muotoisia. Ramularia-riski on suuri, jos heinäkuun loppu ja elokuun alku ovat sateisia ja sää on melko lämmin (. Kasvusto on ruiskutettava heti ensimmäisten laikkujen ilmestyessä kasvustoon ja viimeistään elokuun puolivälissä. Voimakkaassa tautipaineessa ja herkillä lajikkeilla suositellaan uusintaruiskutusta 2–3 viikon kuluttua. Myöhäisissä ruiskutuksissa kannattaa ottaa huomioon valmisteen varoajan pituus.

Juurikkaalla lehtitautien torjuntaan on hyväksytty Tilt 500 EC, Armure, Amistar, Acanto, Comet Pro ja Mirador 250 SC.

 Valmisteiden käyttörajoituksia

  • Armure-valmistetta saa käyttää vain joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla
  • Pohjavesialueilla Acanto-valmisteen käyttömäärä ei saa ylittää 0.5 l/ha/kasvukausi
  • Muilla valmisteilla käyttö pohjavesialueilla on sallittu

 

Tautiaineiden torjunta-ainekestävyyden (resistenssin) ehkäiseminen

Kasvinsuojeluainekestävyyden (resistenssin) seurauksena tautiaineen teho voidaan menettää joko osittain tai kokonaan. Resistenssin ehkäisemiseksi ja tehon säilyttämiseksi, suositellaan triatsoli-valmisteen käyttöä strobiluriini-valmisteen kanssa. Lisäksi monipuolinen ja riittävän pitkä viljelykierto vähentää merkittävästi kestävyyden kehittymistä ja myös tautipainetta.

Triatsoli-ryhmään (estävät sienen soluhengityksen) kuuluvat Tilt 500 EC ja Armure. Strobiluriini-ryhmään (estävät soluseinän muodostumisen) Amistar, Acanto, Comet Pro ja Mirador 250 EC.

Juurikkaan tautiaineiden käyttömäärät

Korkeinta tautiaineen käyttömäärää kannattaa käyttää, kun oireet ovat jo näkyvissä ja/tai kun tautipaine on suuri. Korkeinta käyttömäärää kannattaa käyttää myös, jos halutaan pitkä vaikutusaika.

Eri tautiaineiden käyttömäärät, kun kasvusto ruiskutetaan kerran (kerta-annos) tai kahdesti (jaettu annos), tai eri ryhmään kuuluvan tautiaineen kanssa kerta-annoksena tai jaettuna annoksena.*) sallittu käyttömäärä/käyttökerta 0.5 l/ha **) pohjavesialueilla käyttömäärä ei saa ylittää 0.5 l/ha/kasvukausi

Viljelykierto

Monipuolinen viljelykierto vähentää erityisesti kasvitautien esiintymisen riskiä juurikkaalla. Jo yksi vilja juurikkaan esikasvina vähentää juurikkaalla ramularian tautipainetta. Riittävän pitkä viljelykierto (3-5 v) vähentää rhizoctonian määrää maassa.