Kasvinsuojelu

Siementen peittausvalmisteiden käyttörajoitukset   

Cruiser, Gaucho ja Poncho Beta ovat tuhohyönteisten torjuntaan käytettäviä peittausaineita. Jos esikasvina on ollut orgaanista ainesta maahan jättävä kasvi (nurmi tai vilja) tai pellolla on käytetty karjanlantaa, esiintyy maassa eläviä tuholaisia yleensä enemmän. Näille lohkoille suositellaan Poncho Beta -peitattua siementä. Lisäksi siemenet peitataan Tachigaren- ja Thiram -valmisteilla taimipoltetta vastaan.

Cruiserilla ja Poncho Betalla peitatun siemenen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Eri siemenpeittausvalmisteiden käyttörajoitukset. Toistuvan käytön rajoituksen kohdalla vaihtoehdosta toiseen siirryttäessä on huolehdittava, että rajoituksen vähimmäisvaade toteutuu.

Suojaetäisyys talousvesikaivoihin ja lähteisiin

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen Cruiser- tai Poncho Beta -peitatulla siemenellä viljelemätön suojavyöhyke. Gaucholla suojaetäisyytta ei tarvitse jättää.

Suojaetäisyydet vesistöihin

Jos juurikaslohko rajoittuu vesistöön, tarkista valmistekohtaiset vesistösuojaetäisyydet ja vaadintaanko tuulikulkeutumaa alentavaa suutinta valmisteen myyntipäällystekstistä.

 

Tuhohyönteisten torjuntaruiskutukset  

Cruiser-, Gaucho- tai Poncho Beta -peittaus on yleensä riittävä kirppojen ja luteiden torjuntaan. Jos kuitenkin tuhohyönteisten torjuntaruiskutus on tarpeen, se on tehtävä heti juurikkaan taimettumisen jälkeen, tarkkailun ja havaintojen perusteella. Kirppojen torjuntakynnys; jos kirpat ovat syöneet taimesta toisen sirkkalehden tai kirppoja on vähintään 1 kirppa/taimi. Lämpiminä ja kuivina keväinä voi ruiskutus olla tarpeen. Pahoilla ludealueilla sekä juurikkaan uusinta/myöhäisissä kylvöissä suositellaan täydentävää ruiskutusta. Luteille ei ole varsinaisia torjuntakynnyksiä. Lämpiminä keväinä luteet ja kirpat siirtyvät pellolle aikaisin ja tämän vuoksi ensimmäisen rikkakasviruiskutuksen ajankohta on torjunnan kannalta liian myöhään.

Juurikaskärpäsen tarkkailu aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Juurikaskärpänen munii valkoisia munia rykelmään juurikkaan lehtien alapinnoille. Toukat kuoriutuvat munista 2-7 päivän kuluttua. Toukat kaivautuvat lehtien sisään ja tekevät lehden sisään käytäviä. Juurikaskärpäsen torjuntakynnys on 10 munaa/viisilehtinen taimi. Ruiskutus tehdään, kun lehdissä näkyy toukkien käytäviä.

Tuhohyönteisten torjuntaruiskutukset voi tehdä pyretroidi-valmisteilla

  • Decis Mega EW 50: käyttömäärä 0,1-0,2 l/ha. Enintään 1 käsittely/kasvukausi.
  • Karate Zeon -tekniikka: Käyttömäärä 70 ml/ha. Saa käyttää 3 kertaa/kasvukausi, ruiskutus viikon välein.

Tuhohyönteisten torjuntaruiskutukset voi tehdä dimetoaatti-valmisteilla

  • Danadim Progress: Käyttömäärä 0.5 l/ha. Enintään yksi käsittely kasvukauden aikana.
  • Perfekthion 400: Käyttömäärä 0,4-0,8 l/ha.

Danadim Progress- eikä Perfekthion 400 -valmisteita ei saa käyttää pohjavesialueilla ja niitä käytettäessä talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–100 m levyinen ruiskuttamaton suojavyöhyke. Perfekthion 400 -valmisteen käyttöä karkeilla hietamailla ja sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Kaalikoi ei ole sokerijuurikkaan tuholainen. Suurin merkitys kaalikoilla on ristikukkaisille viljelykasveille kuten kaalit, rypsi ja rapsi.

Viljelykierto

Valkojuurikasankeroinen on merkittävin juurikkaan tuholainen. Viljelykierto on ainut keino pitää ankeroistaso alhaisena ja hallinnassa. Ankeroisen kestävien öljyretikka- ja valkosinappilajikkeiden lisääminen viljelykiertoon alentaa merkittävästi ja nopeasti ankeroistasoa. Jos lohkolla on juurikasankeroista, ei viljelykierrossa saa olla ankeroisen isäntäkasveja kuten mm. rypsiä tai rapsia.