Lannoitus

Kasvinravinteiksi nimitetään niitä alkuaineita, jotka ovat välttämättömiä kasvin kasvulle ja normaalille kehitykselle. Tasapainoinen lannoitus on hyödyksi sekä kasville että ympäristölle. Tasapainoisella lannoituksella tarkoitetaan sitä, että juurikasta lannoitetaan ainoastaan tarpeen mukaan, joka voidaan ennakolta määrittää. Liikalannoitusta tulee välttää, koska se on resurssien haaskausta ja myös vahingollista ympäristölle. Paras ravinteiden hyötysuhde saavutetaan maassa, jonka kemialliset – (pH) fysikaaliset – (hyvä rakenne) biologiset ominaisuudet (mikrobit, madot) ovat kunnossa ts. maa suosii juurten ja kasvin kasvua. Maan hyvä kasvukunto parantaa maan ravinnereservien ja lannoiteravinteiden hyväksikäyttöä, jolloin lannoitustarve pienenee. Hyvärakenteisella maalla on lisäksi parempi puskurointikyky vaihtelevia sääoloja vastaan.

 

Juurikkaan ravinteiden otto

 ravinteidenotto