Muut hoitotyöt

Sokerijuurikkaan sadetus on erittäin harvoin osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi. Lämpimällä säällä annettu sadetus, varsinkin viileällä vedellä, saattaa alentaa kasvin lämpötilaa ja heikentää kasvua. Sadetuksessa ei siis ole kysymyksessä yksinomaan veden tarpeen tyydyttäminen, vaan siihen liittyy muitakin kasvuun liittyviä tapahtumia. Sadetusta suunniteltaessa on eri tekijöiden vaikutus syytä punnita hyvinkin tarkkaan. Juurikkaan veden tarve on alkukesällä verraten vähäinen.

Vasta rivivälien umpeutuessa kasvuston veden tarve kasvaa voimakkaasti.Tällöin myös liettymisvaara pienenee. Juurikasmaata suositellaankin sadetettavaksi vasta heinä- elokuussa. Yleisimmin sadetustarvetta ilmenee karkeilla hieta- ja hiekkamailla. Kasvuston keskipäivällä näkyvä lakastuminen ei ole vielä haitallista, jos naatisto toipuu yöllä. Jos naatit eivät virkoa yöllä, aiheutuu veden puutteesta kasvutappioita. Tällöin sadetus on kannattavaa, koska naatit saattavat kuivua ruskeiksi ja kasvit jopa kuolla. Sadetus suolaisella merivedellä saattaa nostaa juurikkaiden natriumlukua.

Lisää sadetuksesta Juurikassarka 1/2003, 16-17: Kastelukokeen tulokset.

juurikassarka 1/2000, 26-28: Sokerijuurikkaan vedentarve.