Pellon perusparannukset

Ojituksen tehtävänä on johtaa ylimääräinen vesi pois pellolta. Nykyisin lähes kaikki sokerijuurikaspellot ovat salaojitettuja. Sokerijuurikaspeltojen hyvä salaojitus on onnistuneen juurikkaanviljelyn perusta. Hyvin ojitetuille pelloille juurikas voidaan kylvää useita viikkoja aikaisemmin kuin huonosti ojitetuille pelloille, koska salaojitetut pellot kuivuvat kylvökuntoon nopeammin. Syksyllä hyvin ojitetut lohkot voidaan nostaa myöhemmin kuin huonosti ojitetut. Ojituksen ansiosta kasvukautta voidaan pidentää sekä alusta että lopusta. Kesällä juurikas kasvaa myös useimmiten häiriöittä hyvin ojitetuilla lohkoilla. Huonosti ojitetuilla pelloilla kasvustot kellastuvat sadekesinä. Tämä johtuu siitä, että kasvin juuret kärsivät hapenpuutteesta (tukehtuvat), jos vesi seisoo pellolla ja peltomaa on veden kyllästämä.

Ojituksen edut:

  • Sadon määrä ja laatu paranevat
  • Pellot kuivuvat nopeammin, aikaisempi kylvö
  • Kosteusolot pysyvät tasaisempina koko kasvukauden
  • Pelto kestää syksyllä paremmin, nosto voidaan tehdä myöhemmin
  • Kantavilla pelloilla pienemmät nostotappiot
  • Vähäisemmät rakennevauriot märkinä syksyinä
  • Syyskyntö voidaan tehdä helpommin ja paremmin
  • Seuraavan vuoden viljelykasvi kasvaa paremmin

Ojitustiheys

Sokerijuurikaspellot pitää ojittaa tiheämpään kuin viljanviljelyssä olevat pellot. Tiiviillä savimaalla sopiva ojaväli on vain 8 metriä. Yleissääntönä voidaan sanoa, että juurikaspeltojen ojavälin pitäisi olla 3 – 5 metriä pienempi kuin viljapelloilla. Silmäkkeitä pitää tehdä runsaasti, notkopaikoissa salaojakaivanto kannattaa täyttää pintaan asti. Paras ojitus syntyy isännän, salaojateknikon ja ojurin yhteisellä asiantuntemuksella. Isännän rooli ojituksen suunnittelussa on tärkeä, sillä hän tuntee parhaiten peltonsa ongelmakohdat.

Monet vanhat ojastot ovat kuitenkin imuojaväliltään liian harvaan ojitettuja. Niiden toimivuutta saadaan parannettua lisämäällä jokaiseen imuojaväliin uusi imuoja, johon pannaan runsaasti soraa ja tehdään riittävästi sorasilmäkkeitä.