Mangaani

 Mangaani (Mn) kasvinravinteena  Sokerijuurikkaalla esiintyy mangaanin puutosta, koska sitä viljellään hyvin kalkituilla mailla. Vaikka maassa on melko runsaat mangaanireservit, ongelmana kasvin kannalta on liukoisen, kasville käyttökelpoisen mangaanin määrä. Kun maan pH on yli 6.5, mangaanin liukoisuus huononee maassa. Juurikas tarvitsee mangaania muita viljelykasveja runsaammin. Jos juurikkaalla ei ole käytettävissään riittävästi mangaania, sen puute häiritsee kasvin […]

Rikki

Rikki (S) kasvinravinteena  Rikin merkitys kasville  Rikki on välttämätön kasvinravinne, jota kasvit tarvitsevat valkuaisaineiden, entsyymien ja lehtivihreän muodostamisessa. Valkuaisaineet rakentuvat aminohapoista, joista monen rakenneosana rikki toimii.  Kasvissa rikin puutosoireita on melko vaikea tunnistaa, ellei rikin puutos ole suuri. Koska rikki liikkuu huonosti vanhoista kasvinosista nuoriin, puutosoireet näkyvät ensin nuorissa lehdissä, joiden väri jää normaalia vaaleammaksi. […]

Rauta ja molybdeeni

Rauta (Fe) ja molybdeeni (Mo) Rauta ja molybdeeni ovat juurikkaalle välttämättömiä hivenravinteita, ja maassa niitä on riittävästi sokerijuurikkaan kasvun kannalta. Kasvi tarvitsee rautaa mm. lehtivihreän valmistukseen ja valkuaisainesynteesissä. Niillä on myös tärkeä merkitys tiettyjen entsyymien toiminnassa. Rauta on tärkeä kasvin typpiaineenvaihdunnassa ja sen puute häiritsee typen hyväksikäyttöä. Kasvin sisältämästä raudasta lähes 80 % on viherhiukkasissa. […]

Boori

Boori (B) kasvinravinteena  Boorin merkitys kasville  Boori on tärkeä hivenravinne sokerijuurikkaalle. Juurikas on ns. boorinsuosijakasvi, joka tarvitsee booria sokerien kuljetuksessa ja sen varastoinnissa. Boorilla on tärkeä myös merkitys siementen itämisessä ja juurten kasvussa. Boori vaikuttaa lisäksi solukoiden rakenteeseen.  Boori liikkuu kasvissa huonosti, joten puutosoireet näkyvät ensin nuorissa lehdissä. Ne ovat epämuotoisia ja käpertyneitä. Nuoret lehdet […]

Ruiskutuksessa huomioitavaa

Ruiskutustekniikka Ruiskuttajan muistilista Tarkista kasvinsuojeluruiskun kunto riittävän ajoissa Tarkista myyntipakkauksesta torjunta-aineen käyttöön liittyvät määräykset. Käytä torjunta-aineen käyttöohjeessa  suositeltuja suojaimia. Pese ruisku huolellisesti ruiskutuksen jälkeen ja kun siirryt viljelykasvista toiseen. Älä suorita huuhtelua tai pesua kaivon tai vesistön läheisyydessä.   HUOM: Tarkista ennen ruiskutusta valmisteen suojaetäisyys myyntipäällystekstistä tai kasvinsuojeluainerekisteristä https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/ Tarkemmin vesistörajoituksesta Tukesin suvuilta http://www.tukes.fi/vesistorajoitus Lista […]

Sadetus

Sadetus on yksi mahdollinen viljelytoimenpide sokerijuurikkaalle. Lämpimällä säällä annettu sadetus, varsinkin viileällä vedellä, saattaa alentaa kasvin lämpötilaa ja heikentää kasvua. Sadetuksessa ei siis ole kysymyksessä yksinomaan veden tarpeen tyydyttäminen, vaan siihen liittyy muitakin kasvuun liittyviä tapahtumia. Sadetusta suunniteltaessa on eri tekijöiden vaikutus syytä punnita hyvinkin tarkkaan. Juurikkaan veden tarve on alkukesällä verraten vähäinen, kunhan maassa […]

Kukkavarret ja villijuurikas

Villijuurikas on viljellyn juurikkaan sukulainen, joka on ilmeisesti tullut meille juurikkaan siemenen mukana. Keski-Euroopassa se on hyvin yleinen rikkakasvi. Jos villijuurikasta on useampana vuonna ollut samassa kohtaa, kyseessä on oloihimme sopeutunut villijuurikaskanta. Villijuurikas muodostaa itämiskykyisiä siemeniä lähes joka vuosi, ja se kestää samoja torjunta-aineita kuin viljelty juurikas. Yksittäiset villijuurikkaat on perattava käsin joka kasvukausi. Jos […]

Perkaus

Rikkakasvien torjuntaruiskutuksista ja harauksista huolimatta juurikasmaalle saattaa loppukesällä ilmaantua naatiston yläpuolelle nousseita rikkakasveja. Nämä on mahdollista poistaa perkaamalla käsin tai kuokalla.  Juurikasmaiden perkaus ajoittuu tavallisesti heinäkuun alkupuoliskolle juuri ennen rivivälien umpeutumista. Silloin työ voidaan tehdä pitkävartisella harvennuskuokalla. Myöhemmin kasvukaudella kitketään käsin juurikaskasvustoa korkeammat rikkakasvit, jotta ne eivät pääse muodostamaan siemeniä. Perkausta voidaan myös korvata harauksella. […]