SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Pellon ojitus

Ojituksen tehtävänä on johtaa ylimääräinen vesi pois pellolta. Nykyisin lähes kaikki sokerijuurikaspellot ovat salaojitettuja. Sokerijuurikaspeltojen hyvä salaojitus on onnistuneen juurikkaanviljelyn perusta. Hyvin ojitetuille pelloille juurikas voidaan kylvää useita viikkoja aikaisemmin kuin huonosti ojitetuille pelloille, koska salaojitetut pellot kuivuvat kylvökuntoon nopeammin. Syksyllä hyvin ojitetut lohkot voidaan nostaa myöhemmin kuin huonosti ojitetut. Ojituksen ansiosta kasvukautta voidaan pidentää […]

Kalkitus

Suomen kallioperä on luonnostaan hapan. Siitä johtuen myös maaperä on maassamme hapan. Kalkituksen avulla sokerijuurikaspeltojen happamuus voidaan poistaa taloudellisesti. Kalkitus on edelleen yksi parhaista toimenpiteistä, joiden avulla sokerijuurikkaanviljelyn kannattavuutta voidaan parantaa. Nykyisillä viljelyssä olevilla lajikeilla liian alhaisella pH-tasolla ei saavuteta kasvin satopotentiaalia. Hyvin kalkitussa pellossa tuotantokustannukset tuotettua sokerikiloa kohti ovat selvästi pienemmät kuin huonosti kalkitussa […]

Viljelykierto

Viljelykierron hyödyt – Parempi maanrakenne – Kestävä mururakenne – Hyvä maan ilmavuus – Parempi vesitalous – Ravinnetasapaino paranee – Monipuolisempi kasvusto vähentää kestorikkakasvien lisääntymistä – Monivuotisia rikkakasveja (mm. valvatti, ohdake, peltopähkämö, pujo) ja villijuurikasta voidaan torjua viljasta MCPA:ta sisältävillä valmisteilla – Kasvitautien yksipuolinen paine vähenee – Tuholaisten torjunta helpompaa (mm. ankeroispopulaatio) – Juurikkaiden multapitoisuus alenee […]