SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Ravinnepuutokset

Lataa pdf TYPPI Typpi on tärkein kasvinravinne juurikkaalle. Typpi vaikuttaa voimakkaimmin sokerijuurikkaan sadonmuodostukseen, sillä se kasvattaa lehtialaa ja lehtivihreän määrää. (Juurikassarka 2/2009) Puutosoireet: Puutosoireet näkyvät ensin vanhimmissa lehdissä, koska kasvi siirtää niistä typpeä nuoriin lehtiin. Lehdet muuttuvat vaaleanvihreiksi/ kellastustuvat, jäävät pieniksi ja ovat pystympiä. Merkitys: Kasvuston vaaleneminen/ kellastuminen johtuu siitä, että lehtivihreän muodostuminen heikkenee. Näin […]

Typpi

Typpi kasvissa Vaikka ilmakehän kaasuista lähes 80 % on typpeä (N2) vain typensitojakasvit kuten mm. apilat, herne, härkäpapu, virnat ja  vuohenherne pystyvät sitomaan sitä juurinystyräbakteerien avulla. Kasvi ottaa typpeä maasta ammonium-(NH4+) ja nitraattimuodossa (NO3–). Kasvi tarvitsee typpeä valkuaisaineiden muodostamiseen, joiden rakenneosana se toimii. Osa valkuaisaineista toimii kasvin rakennusaineina ja toiset ovat tärkeä osa kasvin aineenvaihduntaa […]

Fosfori

Fosfori (P) kasvinravinteena Fosforilla on keskeinen tehtävä solun energiataloudessa, sillä se toimii energian välittäjänä. Kasvi käyttää energiaa yhteyttämiseen ja aktiiviseen ravinteiden ottoon. Fosfori varmistaa ripeän energian saannin pienelle taimelle. Lannoitefosforin sijoittaminen kehittyvän juuriston lähelle parantaa fosforinottoa ja hyväksikäyttöä erityisesti viileinä keväinä. Kylmästä maasta fosforia vapautuu hitaasti. Sijoituslannoituksella turvataan kasvin hyvä fosforinsaanti heti alkuvaiheessa. Fosforin puutos […]

Kalium ja natrium

Kaliumin ja natriumin merkitys kasville Kaliumilla on keskeinen rooli yhteyttämisessä ja sokerien kuljetuksessa lehdistä juureen. Natrium puolestaan lisää naatin kasvua ja yhteyttävää lehtipinta-alaa. Sokerijuurikkaalla on syytä huolehtia riittävästä kalium- ja natriumlannoituksesta, sillä ne parantavat juurikkaan laatua nostavat juurikkaan sokeripitoisuutta, joka vaikuttaa edelleen viljelyn kannattavuuteen. Niiden yhtäaikaisella käytöllä saavutetaan parempi taloudellinen tulos kuin erikseen annettuna. Keveillä mailla kalium huuhtoutuu […]

Magnesium

Magnesiumin merkitys kasville Magnesiumin merkittävin tehtävä on kasvin yhteyttämisessä. Puutos häiritsee yhteyttämistä ja lehtivihreän muodostumista. Magnesiumin puutteessa kasvin kasvu hidastuu ja juurikkaan sokeripitoisuus laskee. Juurikas tarvitset magnesiumia runsaammin kuin viljat. Magnesiumilla on tärkeä tehtävä yhteyttämisessä, sillä se on klorofyllin eli lehtivihreämolekyylin keskusatomi. Lehtivihreä sitoo auringon valoenergian. Magnesiumilla on keskeinen tehtävä myös entsyymitoiminnan  aktivaattorina ja energiansiirrossa. […]

Kalsium

Kalsiumin merkitys kasville Kalsium ei lisää juurikkaan satoa ja sokeripitoisuutta merkittävästi, mutta se on välttämätön uusien solujen jakaantumisessa ja soluseinien rakennusaineena. Ainostaan juurten kasvava kärkisolukko kykenee ottamaan kalsiumia maanesteestä. Sen vuoksi on tärkeää, että maassa on riittävästi kalsiumia, kasvin juuristo on terve eikä juurten kasvua rajoita maan kunto eikä kuivuus.    Kalsiumia tarvitaan etenkin kasvupisteissä, joita on […]

Mangaani

Mangaanin merkitys kasvissa  Sokerijuurikkaalla esiintyy mangaanin puutosta, koska sitä viljellään hyvin kalkituilla mailla. Vaikka maassa on melko runsaat mangaanireservit, ongelmana kasvin kannalta on liukoisen, kasville käyttökelpoisen mangaanin määrä. Kun maan pH on yli 6.5, mangaanin liukoisuus huononee maassa. Juurikas tarvitsee mangaania muita viljelykasveja runsaammin. Jos juurikkaalla ei ole käytettävissään riittävästi mangaania, sen puute häiritsee kasvin […]

Rikki

Rikin merkitys kasville Rikki on välttämätön kasvinravinne, jota kasvit tarvitsevat valkuaisaineiden, entsyymien ja lehtivihreän muodostamisessa. Valkuaisaineet rakentuvat aminohapoista, joista monen rakenneosana rikki toimii. Kasvissa rikin puutosoireita on melko vaikea tunnistaa, ellei rikin puutos ole suuri. Koska rikki liikkuu huonosti vanhoista kasvinosista nuoriin, puutosoireet näkyvät ensin nuorissa lehdissä, joiden väri jää normaalia vaaleammaksi. Lehtien lehtivihreäpitoisuuden aleneminen […]

Rauta ja molybdeeni

Rauta (Fe) ja molybdeeni (Mo) Rauta ja molybdeeni ovat juurikkaalle välttämättömiä hivenravinteita, ja maassa niitä on riittävästi sokerijuurikkaan kasvun kannalta. Kuitenkin raudan ja molybdeenin puutosta peltoviljelyssä esiintyy erittäin harvoin. Kasvi tarvitsee rautaa mm. lehtivihreän valmistukseen ja valkuaisainesynteesissä. Niillä on myös tärkeä merkitys tiettyjen entsyymien toiminnassa. Rauta on tärkeä kasvin typpiaineenvaihdunnassa ja sen puute häiritsee typen […]

Boori

Boori (B) kasvinravinteena Boori on tärkeä hivenravinne sokerijuurikkaalle. Juurikas on ns. boorinsuosijakasvi, joka tarvitsee booria sokerien kuljetuksessa ja sen varastoinnissa. Boorilla on tärkeä myös merkitys siementen itämisessä ja juurten kasvussa. Boori vaikuttaa lisäksi solukoiden rakenteeseen. Boori liikkuu kasvissa huonosti, joten puutosoireet näkyvät ensin nuorissa lehdissä. Ne ovat epämuotoisia ja käpertyneitä. Nuoret lehdet muuttuvat ruskeiksi tai […]