SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Sadetus

Sadetus on yksi mahdollinen viljelytoimenpide sokerijuurikkaalle. Lämpimällä säällä annettu sadetus, varsinkin viileällä vedellä, saattaa alentaa kasvin lämpötilaa ja heikentää kasvua. Sadetuksessa ei siis ole kysymyksessä yksinomaan veden tarpeen tyydyttäminen, vaan siihen liittyy muitakin kasvuun liittyviä tapahtumia. Sadetusta suunniteltaessa on eri tekijöiden vaikutus syytä punnita hyvinkin tarkkaan. Juurikkaan veden tarve on alkukesällä verraten vähäinen, kunhan maassa […]

Kukkavarret ja villijuurikas

Villijuurikas on viljellyn juurikkaan sukulainen, joka on ilmeisesti tullut meille juurikkaan siemenen mukana. Keski-Euroopassa se on hyvin yleinen rikkakasvi. Jos villijuurikasta on useampana vuonna ollut samassa kohtaa, kyseessä on oloihimme sopeutunut villijuurikaskanta. Villijuurikas muodostaa itämiskykyisiä siemeniä lähes joka vuosi, ja se kestää samoja torjunta-aineita kuin viljelty juurikas. Yksittäiset villijuurikkaat on perattava käsin joka kasvukausi. Jos […]

Perkaus

Rikkakasvien torjuntaruiskutuksista ja harauksista huolimatta juurikasmaalle saattaa loppukesällä ilmaantua naatiston yläpuolelle nousseita rikkakasveja. Nämä on mahdollista poistaa perkaamalla käsin tai kuokalla.  Juurikasmaiden perkaus ajoittuu tavallisesti heinäkuun alkupuoliskolle juuri ennen rivivälien umpeutumista. Silloin työ voidaan tehdä pitkävartisella harvennuskuokalla. Myöhemmin kasvukaudella kitketään käsin juurikaskasvustoa korkeammat rikkakasvit, jotta ne eivät pääse muodostamaan siemeniä. Perkausta voidaan myös korvata harauksella. […]

Haraus

Harauksia tarvitaan sokerijuurikaspelloilla hävittämään rivienvälissä kasvavia rikkakasveja tai kuohkeuttamaan tiivistynyttä pellon pintaa. Haraus on yhä käyttökelpoinen menetelmä rikkakasvien torjunnassa. Jos rikkakasvit on hävitetty kemiallisesti rivien kohdalta, on rivivälien haraus ruiskutuksen jälkeen tarpeellinen toimenpide. Sitä vastoin hävitettäessä rikkakasvit ruiskutuksilla koko alalta ei harausta välttämättä tarvita. Päinvastoin haraus saattaa olla haitaksi, koska se helpottaa uusien rikkakasviyksilöiden taimistumista […]