SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Tietoa hankkeesta

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on mukana laajassa yhteisprojektissa, jonka tarkoituksena on selvittää rakennekalkin toimivuutta vesiensuojelukeinona.  Projekti on kaksivuotinen ja sinä aikana on tarkoitus tuottaa opas rakennekalkin käytöstä vesiensuojelukeinona.  Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskusksella on projetissa kaksi savipitoista lohkoa joiden pH:t ovat eri tasolla. Tarkoitus on tutkia kalkitus vaikuttaa salaojavesien laatuun ja kuinka rakennekalkki vaikuttaa kasvien satotasoon ja laatuun. Tutkimuksessa mukana […]