SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

SORVI- ja KIPSI-hankkeiden pellonpiennarpäivä Paimiossa 16.6.2021

Aika: 16.6.2021 klo 9:30-12.00 Paikka: SjT, Meltolantie 30, Paimio   9:30-10:00 Aamukahvi  Tilaisuuden avaus, Susanna Muurinen, SjT ja Pekka Salminen, KIPSI-hanke Sokerijuurikkaan parhaat viljelykierrot (SORVI) -hankkeen esittely, Tiina From, SjT Kipsin hakuinfo, Pekka Salminen, KIPSI-hanke Kipsin logistiikka, Jyrki Heino, Meriaura       Kipsin kevätlevityskokeen ja vetovastuskokeen tuloksia, Sakari Malmilehto, SjT Kipsin käytössä huomioitavaa, ProAgria Länsi-Suomi […]

Sokerijuurikkaan parhaat viljelykierrot – SORVI

SjT:n aikaisemmat hankkeet saivat jatkoa, kun Sokerijuurikkaan parhaat viljelykierrot -hanke, lyhyemmin SORVI, aloitti toimintansa 1.6.2021. SORVI toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen. Hanke saa rahoitusta Satakunnan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014−2020. Hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta vastaa SjT. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on turvata juurikkaanviljelyn kannattavuus ja kilpailukyky. Saavuttamalla […]

Hiiliensidonnan maksimointi sokerijuurikaspelloilla, HiMa-hanke

Toteuttaja Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT) Hankkeen kuvaus Kesto: 2021-2023 Viime vuosina kasvinvuorotukseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, mutta pohjoisen sijainnin vuoksi kasvilajeja on vähemmän kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Sokerijuurikas on erityisesti loppukasvukaudesta yksi parhaimmista hiilinieluna toimivista viljelykasveistamme. Tämän takia sokerijuurikaan säilyminen osana kasvinvuorotusta on erityisen tärkeää. HiMa-hankkeen päätavoite on edistää viljelykiertoja, joissa sokerijuurikas on mukana. Tavoitteena on […]

TUJU-hanke alkaa 1.3.2021

Hankkeen teemana on sokerijuurikkaan optimaalisen tuholaistorjunnan ja varoitusjärjestelmien kehittäminen muuttuvassa ympäristössä   Tavoitteena on laajemmin kehittää sokerijuurikkaan tuholaisten tarkkailua ja havainnointia, monipuolistaa ja optimoida tuholaisten torjuntaa eri menetelmien avulla, sekä kehittää tuholaisten varoitusjärjestelmiä. Hankkeessa testataan   Uusia juurikkaan tuholaisten torjuntatapoja, kuten houkutuskasvi- ja kukkakaistoja perustaminen juurikaslohkojen laidoilla, jotka ovat osa biologista torjuntaa houkuttelemalla tuholaisten luontaisia […]

Viljelypäivät 25.1.2021

Viljelypäivät pidettiin tänä vuonna etäyhteyksien kautta. Videoitallenteet sekä sucroksen edustajien esitykset löydät sucroksen sivuilta.  Susanna Muurisen esityksen liittyen juurikkaan ravitsemukseen löydät täältä. Marja Palomäen päivitti ajankohtaiset kasvinsuojeluohjeet ja esitys löytyy täältä. Sakari Malmilehdon tiedotti ajankohtaisista hankkeista täällä.      

Tietoa hankkeesta

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on mukana laajassa yhteisprojektissa, jonka tarkoituksena on selvittää rakennekalkin toimivuutta vesiensuojelukeinona.  Projekti on kaksivuotinen ja sinä aikana on tarkoitus tuottaa opas rakennekalkin käytöstä vesiensuojelukeinona.  Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskusksella on projetissa kaksi savipitoista lohkoa joiden pH:t ovat eri tasolla. Tarkoitus on tutkia kalkitus vaikuttaa salaojavesien laatuun ja kuinka rakennekalkki vaikuttaa kasvien satotasoon ja laatuun. Tutkimuksessa mukana […]