SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Juno

 

SjT:n vuosien 2013−14 aikana luotsaama koulutushanke Energiaa Sokerin tuotantoon sai jatkoa, kun SjT pääsi mukaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman uudelle rahoituskaudelle. Uuden hankkeen nimi on Juurikaan satotasot nousuun (JUNO) ja se toteuttaa toimenpidettä Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen. Hanke saa rahoitusta Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014−2020. Hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta vastaa SjT. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on turvata juurikkaanviljelyn kannattavuus ja kilpailukyky. Saavuttamalla nämä tavoitteet, voimme osaltamme olla turvaamassa kotimaisen jurrikkaanviljelyn ja sokerintuotannon jatkuvuutta. Hankkeen tapahtumista tiedotetaan samaan tapaan kuin aiemminkin eli SjT:n ja Sucroksen kotisivuilla, Maaseudun tulevaisuudessa sekä tekstiviestein. Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautumiset tapahtumiin: Tiina From, p. 040 581 4443, tiina.from@sjt.fi

Hankkeen toiminta-aikana 4.1.2016−31.11.2017 järjestetään 12 koulutusta (6 aihetta), 4 pellonpiennarpäivää sekä benchmarkkausmatka. Hankkeen tilaisuudet järjestetään Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, mutta tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki Suomen juurikkaan viljelijät. Hankkeen koulutussisältö perustuu kesällä 2014 toteutetun sähköisen kyselyn tuloksiin (tulokset esitetty Juurikassarka-lehden numerossa 2/2014). Kyselyn yhteydessä noin 200 juurikkaanviljelijää vastasi kysymykseen: ”Arvioi, mikä rajoittaa tilallasi juurikkaan satotason nousua”.

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

e-mail: tiina.from@sjt.fi  

p. 040 581 4443