SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Harauksia tarvitaan sokerijuurikaspelloilla hävittämään rivienvälissä kasvavia rikkakasveja tai kuohkeuttamaan tiivistynyttä pellon pintaa. Haraus on yhä käyttökelpoinen menetelmä rikkakasvien torjunnassa. Jos rikkakasvit on hävitetty kemiallisesti rivien kohdalta, on rivivälien haraus ruiskutuksen jälkeen tarpeellinen toimenpide. Sitä vastoin hävitettäessä rikkakasvit ruiskutuksilla koko alalta ei harausta välttämättä tarvita. Päinvastoin haraus saattaa olla haitaksi, koska se helpottaa uusien rikkakasviyksilöiden taimistumista kuohkeutetulla pellon pinnalla.

Maan pinnan liettyminen sateen seurauksena saa aikaan haraustarpeen. Pintakerroksen rikkominen haraamalla parantaa maan ilmanvaihtoa. Harauksilla ei kuitenkaan voida parantaa maan rakennevikoja. Mikäli on odotettavissa kovia yöhalloja, ei pidä harata. Löyhä maa johtaa huonosti lämpöä, eikä maan lämpö silloin suojaa taimia pakkaselta.

Harauksissa käytetään etuharoja ja itseohjautuvia takaharoja. Käytössä on vielä myös takaharoja, joissa ohjauksesta huolehtii apuhenkilö. Etuharassa kuljettaja hoitaa haran ohjauksen.  Takaharoja on kolmenlaisia: vanhimmassa mallissa harjallinen ohjauspyörä seuraa kylvön yhteydessä vedettyä uraa, toisessa vakaajakiekko pitää haran oikeassa suunnassa. Uusimmissaharoissa on kameraohjaus, joka pitää haran oikealla rivillä. Nykytekniikalla on mahdollista harata jopa taimien välistä.

Harattaessa piikit värisevät ja ravistavat maan tehokkaasti irti harattujen rikkakasvien juurista. Jotta ravistus olisi kyllin tehokasta, ajonopeuden pitäisi olla noin 6 km/h. Itseohjautuvat harat soveltuvat erittäin hyvin kevyille maille. Traktorin eteen kiinnitettävät etuharat soveltuvat tarkkaan haraukseen, jossa muodostuu selvästi erottuva harauspalkki. Ensimmäisellä harauskerralla säädetään suojalautaset siten, että harauspalkin leveydeksi tulee 8–10 cm. Ensimmäinen haraus tehdään matalaan.

Toinen haraus voidaan tarvittaessa tehdä hieman leveämmälle palkille ja jonkin verran ensimmäistä syvempään. Tarpeen vaatiessa voidaan harata vielä kolmaskin kerta ennen rivivälien umpeutumista, tällöin ilman suojalautasia.