SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Rikkakasvien torjuntaruiskutuksista ja harauksista huolimatta juurikasmaalle saattaa loppukesällä ilmaantua naatiston yläpuolelle nousseita rikkakasveja. Nämä on mahdollista poistaa perkaamalla käsin tai kuokalla. 

Juurikasmaiden perkaus ajoittuu tavallisesti heinäkuun alkupuoliskolle juuri ennen rivivälien umpeutumista. Silloin työ voidaan tehdä pitkävartisella harvennuskuokalla. Myöhemmin kasvukaudella kitketään käsin juurikaskasvustoa korkeammat rikkakasvit, jotta ne eivät pääse muodostamaan siemeniä. Perkausta voidaan myös korvata harauksella.

Nykyaikaisilla viljelytavoilla ja käytössä olevilla rikkakasvien torjunta-aineilla perkaus on jäänyt äärimmäisen harvinaiseksi toimenpiteeksi.