SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Aumaajan muistilista

Suunnittele auman paikka ajoissa kovalle ja tasaiselle paikalle.

Varaa aumapeitteet valmiiksi.

Aumaa vain hyvälaatuisia juurikkaita.

Peitä juurikkaat hyvissä ajoin ennen pakkasten tuloa.

Seuraa juurikkaiden säilymistä aumassa, tarvittaessa tuuleta.

Älä lähetä pilaantunutta juurikasta tehtaalle.

Sokerijuurikkaan aumaus

Sokerijuurikkaista joudutaan Suomen oloissa säilyttämään noin kaksi kolmasosaa aumassa ennen tehtaalle toimittamista. Aumausaika vaihtelee muutamasta päivästä runsaaseen kahteen kuukauteen. Aumauksen aikana juurikas menettää aina jonkin verran painostaan. Osa menetyksestä johtuu kuivumisesta, mutta aumauksen aikana kuluu myös sokeria juurikkaan elintoimintojen ylläpitoon. Tämä hengitystappio on sitä suurempi, mitä lämpimämmässä juurikasta varastoidaan.

Pitkäaikaiseen aumaukseen valitaan mahdollisimman hyvälaatuisia juurikkaita. Niiden tulee olla hyvin listittyjä, ehjiä ja puhtaita. Jäätyneitä tai pilaantuneita juurikkaita ei saa aumata.

Auman paikka

Auman paikkaa on mietittävä jo juurikkaan kylvövaiheessa. Kylvörivit ja päisteet suunnitellaan juurikkaiden nostoa, aumausta ja kuljetusta ajatellen. Aumalle johtavan tien pitää olla kantava, jotta juurikkaiden haku voi tapahtua myös märissä olosuhteissa. Myös auman pohjan on oltava kantava, eikä kurainen. Puhtaana nostettuihin juurikkaisiin sekoittuu maata lisää juuri kuraisesta aumanpohjasta. 
Usein ainoa mahdollinen paikka aumalle on pelto, jolloin juurikkaiden jatkokäsittelyä voidaan helpottaa levittämällä auman pohjalle hyväksyttyä turvetta, silpottua olkea tai sahanpuruja. Kuitenkin edellä mainittujen materiaalien joutuminen tehtaalle on estettävä.

 

Aumapaikkaa valittaessa on huomioitava, että:

Auman tulee sijaita sellaisella paikalla, että yhdistelmäajoneuvo pääsee märissäkin olosuhteissa liikkeelle täydellä kuormalla. Auman lähellä on oltava riittävän suuri kääntöpaikka. Lisäksi auman pohjan on oltava soveltuva käytettävälle puhdistuskuormaimelle. Juurikkaiden mukana ei tehtaalle saa tulla turvetta, kiviä, olkea, muovia, sahanpurua eikä muuta puuainesta.

Aumaa ei saa sijoittaa niin, että sähkö- ja puhelinlinjat haittaavat kuormausta. Mikäli mahdollista, auma tehdään etelä-pohjoissuuntaan pohjoistuulilta suojattuun paikkaan.

Auman koko ja muoto

Kookas, puhdas ja hyvin listitty juurikas edesauttaa auman optimaalista tuulettumista. Auman maksimileveys määräytyy alueella olevan puhdistuskuormaimen mukaan (6-8 m). 

Koska auma pitäisi peittää?

Noston jälkeen juurikasta on syytä tuulettaa joitakin vuorokausia, koska se luovuttaa eniten lämpöä välittömästi korjuun jälkeen. Jos sääennuste lupaa yöpakkasia tai runsaita sateita, auma on välittömästi peitettävä.

Auman peittämisellä estetään myös sen kastuminen, jonka ansiosta säilyvyys paranee ja multa saadaan irtoamaan paremmin juurikkaista. Auman hoito on niin tärkeää, että viljelysopimuksessa juurikkaanviljelijää velvoitetaan peittämään kaikki aumat ainakin kevyesti viimeistään marraskuun alkuun mennessä. Aivan tehtaan käyntikauden alussa vietäviä juurikkaita tuskin kannattaa peittää, mutta mikäli kohtalainen pakkanen tai suuria sateita on luvasssa jo lokakuussa, on auma peitettävä aikaisemmin. Juuri nostettu, lämmin auma kestää lyhyen 5–6 asteen yöpakkasen, mutta jos pieni pakkaskausi jatkuu pitempään, on peittäminen välttämätöntä.

Pakkaset saattavat joskus jäädyttää juurikkaan jo maassa ennen nostoa tai noston aikana. Jäätynyt juurikas ei kestä aumausta ja auman peittäminen nopeuttaa vain pilaantumista. Mikäli juurikkaat ovat jäätyneet maassa, on niiden syytä antaa toipua, eikä nostaa jäätyneenä aumaan. Jo pienikin määrä pilaantunutta juurikasta voi aiheuttaa häiriöitä prosessissa, eikä sellaista raaka-ainetta voida ottaa vastaan tehtaalla.

Auman lämpötila

Sokerijuurikkaan optimi säilytystila on helppo saavuttaa Suomen viileissä syksyissä. Korkean sokeripitoisuutensa takia juurikas sietää hyvin paria pakkasastetta jäätymättä. Auman keskellä optimilämpötila on +2 – +5 astetta. Lämpötilan noustessa auman sisäosissa 10 0C, on aumaa tuuletettava joko peitteitä avaamalla tai poistamalla sulku tuuletustunnelista. Juurikkaiden säilymistä on seurattava koko aumauskausi. Pkkasten kiristyessä lisätään eristävää materiaalia auman pinnalle.

Lehtien muodostuminen alkaa sitä herkemmin, mitä huonommin juurikas on listitty. Uusien lehtien kasvattamiseen kuluu juurikkaan vararavintoa eli sokeria. Vielä enemmän tappioita syntyy, jos sienet, homeet ja bakteerit pääsevät tuhoamaan aumaa ja pilaamaan juurikasta. Korkea lämpötila, multaisuus ja märkyys parantavat useimpien mikrobien toimintaa, joka taas kiihdyttää lämmönnousua aumassa. Nostossa ja kuljetuksissa kolhiintuneet juurikkaat voivat lisätä pilaantumistappioita, sillä vaurioituneista kohdista pieneliöiden on helppo tunkeutua juurikkaaseen. Niiden aiheuttamat tappiot eivät jää pelkästään sokeripitoisuuden alenemiseen, vaan juurikkaaseen syntyy myös monenlaisia haitallisia aineita, jotka taas vaikuttavat sokerin valmistukseen.

Aumaukseen sopivat peitteet

Peitteeksi sopivat sellaiset katteet, jotka suojaavat juurikkaat jäätymiseltä ja ovat hinnaltaan edullisia. Peitemateriaalin poistaminen ennen juurikkaiden toimitusta on viljelijän vastuulla.

TopTex

TopTex on yleinen peitemateriaali. Sen on harsomainen, joka on hengittävä ja samanaikaisesti eristävä peitemateriaali. TopTexit ovat kestäviä ja pitkäikäisiä, joten niitä ei jouduta uusimaan vuosittain. Ne ovat myös usein kevyempiä ja helpompia käsitellä, kun muut peitemateriaalit.

Olki

Mikäli käytössä on oljenpoistoon soveltuva puhdistuskuormain, voidaan auma peittää myös oljella.

Muovikalvo
Ainoana peitteenä 3 metrin muovikalvoa voidaan suositella vain lyhytaikaiseen aumaukseen. Sillä peitetään vain auman lappeet ja päädyt. Harja jätetään koko leveydeltään paljaaksi. Muovikalvo ankkuroidaan paikoilleen erilaisilla painoilla. Mm. hiekka, multa ja tukevat puut estävät muovin irtoamisen auman päältä kovallakin tuulella.

Pelkkä muovikalvo on kevyt peite, joka suojaa vain pieneltä pakkaselta. Jos lämpötila uhkaa laskea alle -80C, muovin päälle on levitettävä esimerkiksi 10–20 cm paksuinen irto-olkikerros tai 2–3 cm paksuinen turvekerros.

Auman peittämiseen voidaan käyttää myös niin sanottua aumamuovia, joka on 8 m leveää. Sillä peitetään koko auma. Harjalle on tehtävä kuitenkin 2–3 m välein aukkoja tuuletusta varten. Aukot voisivat olla ympyrän muotoisia, halkaisijaltaan noin 1 m. Aumamuovi on kevytpeite, joka vaatii lisäpeitettä, jos lämpötila laskee alle -8 0C.

Pressu
Auman katteena pressu on monin verroin kestävämpi ja parempi kuin muovikalvo. Pressut on helppo sitoa toisiinsa naruilla sekä sivuilta että harjan yli niin, että harjalle jää kapea, 20–30 sentin rako, joka hyvin riittää auman tuuletukseen. Myös pressut on kiinnitettävä, jotta ne pysyvät paikallaan. Pressu on myös suhteellisen ohut peite ja suojaa vain pieneltä pakkaselta. Kovilla pakkasilla (alle -8 0C) pressun lämmöneristyskyky ei riitä. Lämpöpeitteeksi pressun päälle soveltuu 10–20 cm paksuinen irto-olkikerros tai jokin muu suojaa antava ja auman päällä pysyvä materiaali.

Pressuja käytetään myös peitettäessä auma huppuun. Tällöin on tärkeää huolehtia, että auman hengitysilma pääsee ulos. Auman harjalle asetetaan 40–50 cm korkeuteen ylettyvät puiset pystytuet, joiden päälle kiinnitetään tukevat pattingit vaakasuoraan.

Puurakennelman asemesta voidaan käyttää pienpaaleja, jotka pannaan riviin auman harjalle. Pressu levitetään auman yli siten, että harjalle jää ilmatila tuuletusta varten. Aumojen päihin jätetään aukot, joista lämmin ilma pääsee ulos. Aumojen päät on myös suojattava joko pressuilla tai muovikalvolla. Kovien pakkasten uhatessa (alle -8 0C) tuuletustunnelien päät suljetaan olkipaaleilla. Tällöin juurikas on suljetussa tilassa, jonka lämpö säilyy helposti plussan puolella kovillakin pakkasilla.

Skottipeite
Skottipeite on 8,5 m leveää, kudottua polypropyleenia, jonka pituus on 11 tai 22 metriä.  Peitteelle on ominaista, että auman tuuletus on riittävä, vaikka siinä ei ole tuuletustunnelia. Haittana voi olla, että liian aikaisin peitetty auma saattaa lämpimällä säällä lämmetä liikaa. Pelkän skottipeitteen lisäksi  tarvitaan vain harvoin muuta peitettä. Kovilla pakkasilla (alle -12 0C) ja tuulisissa olosuhteissa sen päälle kannattaa levittää esimerkiksi olkea tai turvetta.

Skottipeite soveltuu hyvin ns. pitkäaikaisaumaukseen, jolloin joudutaan seuraamaan tarkemmin auman lämpötilaa. Tällöin auman harjalle on järjestettävä tuuletustunneli samalla tavalla kuin pressuilla peitetyissä aumoissa. Auman keskiosan lämpötila ei saa nousta yli +5 asteen, eikä auman pintaosa saa jäätyä. Lämpötilaa säädellään sulkemalla/avaamalla tuuletustunnelin päät. Lämpötilaa voidaan säädellä myös peitteen päälle levitettävällä/pois otettavalla oljella tai turpeella.

Auman purku

Ennen kuljetusvuoroa viljelijän pitää poistaa auman peitteet. Valtaosa peitteistä on tarkoitettu monivuotiseen käyttöön. Peitteiden huolellinen poisto ja säilytys on taloudellisesti kannattavaa ja helpottaa niiden jatkokäyttöä.  Aumauksen aikana mahdollisesti pilaantuneet juurikkaat pitää huolellisesti karsia pois, ettei niitä kulkeudu kuormassa tehtaalle.

 

Puhdistinkuormaaja

Puhdistuskuormain on kone, jolla pyritään poistamaan multaa ja muita ei toivottuja materiaaleja kuormauksen yhteydessä. Nykypäivän kuormaimessa on 8-10 metriä leveä noukinpöytä ja puhdistuslaitteisto, jonka jatkeena on elevaattorikuljetin, jolla kuormaus autoon tapahtuu. Käytössä on myöskin suuri kattaus pienempiä puhdistuskuormaimia. Näissä on esimerkiksi täytettävät säiliöt, joista juurikas kulkeutuu puhdistimien kautta autoon. Myös kaivinkoneen kauhaan on asennettu puhdistuskuormaimia.

Esimerkki aumansijoituksesta