SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on mukana laajassa yhteisprojektissa, jonka tarkoituksena on selvittää rakennekalkin toimivuutta vesiensuojelukeinona. 

Projekti on kaksivuotinen ja sinä aikana on tarkoitus tuottaa opas rakennekalkin käytöstä vesiensuojelukeinona. 

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskusksella on projetissa kaksi savipitoista lohkoa joiden pH:t ovat eri tasolla. Tarkoitus on tutkia kalkitus vaikuttaa salaojavesien laatuun ja kuinka rakennekalkki vaikuttaa kasvien satotasoon ja laatuun. Tutkimuksessa mukana olevat kasvit ovat soekrijuurikas, sekä kevät- ja syysvehnä.

Kalkitustasoja molemmilla lohkoilla on kolme: 0 tn/ha, 8 tn/ha ja 12 tn/ha

Ensimmäisen vuoden satotulokset olivat erikoisesta vuodesta johtuen vaihtelevat. Sokerijuurikas pärjäsi vertailussa hyvin, sillä sen satotaso nousi lineaarisesti kalkitusmäärän noustessa. Kevätvehnällä satotasot eivät nousseet yhtä lineaarisesti vaikka suurin satotaso saavutettiinkin 12 tn/ha kalkitusmäärällä

Hankkeessa on mukana laaja kattaus eri alana asiantuntijoita:

– Turun AMK

– Turun Kaupunki

– Luke

– Syke

– Pyhäjärvi-instituutti

– ProAgria

 

Tutustu projektiin tarkemmin ja tilaa uutiskirje osoitteesta

proagria.fi/rakennekalkki