SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Toteuttaja

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT)

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Viime vuosina kasvinvuorotukseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, mutta pohjoisen sijainnin vuoksi kasvilajeja on vähemmän kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Sokerijuurikas on erityisesti loppukasvukaudesta yksi parhaimmista hiilinieluna toimivista viljelykasveistamme. Tämän takia sokerijuurikaan säilyminen osana kasvinvuorotusta on erityisen tärkeää.

HiMa-hankkeen päätavoite on edistää viljelykiertoja, joissa sokerijuurikas on mukana. Tavoitteena on muokata sokerijuurikkaan viljelytekniikkaa siten, että talviaikaista kasvipeitteisyyttä voidaan tehostaa sokerijuurikkaan viljelykierrossa ja samalla hallita tuholaisten ja rikkakasvien aiheuttamia ongelmia, ilman kemiallisia kasvinsuojeluaineita. Toimenpiteillä voidaan parantaa ravinteidenkäytön tehokkuutta sekä vähentää viljelyn aiheuttamaa ilmasto- ja vesistökuormitusta.

Hankkeessa testataan viljelymenetelmiä, kuten strip-tillage, kukkakaistoja sekä saneerauskasvien ja rukiin käyttöä kerääjäkasvina. Hankkeessa pyritään myös parantamaan syysvehnän talvehtimista juurikkaan nostosta jäävän naatin avulla. Hankkeessa selvitetään kyseisten menetelmien potentiaalia hiilensidonnan lisäämiseksi, kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi sekä taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi.

HiMa-hankkeessa tehtävät testaukset ja toimenpiteet viedään pilotointitiloille ja menetelmät ovat hankkeen loputtua sovellettavissa koko juurikkaanviljelyalueella hiilensidonnan tehostamiseen ja ravinnepäästöjen vähentämiseen.

Lisätietoja

Susanna Muurinen, Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus etunimi.sukunimi@sjt.fi, p. 050 4386191

https://www.sjt.fi/tapahtumat/hima-hanke

#Hiilestäkiinni!

Hanke on osa maa- jametsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lue lisää https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

Etusivu - Maa- ja metsätalousministeriö