SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Tulokset ovat vuosien 2020-2022 lajikekokeista. Joka vuosi kokeiden mittarina toimii kolmen lajikkeen keskiarvo. Mittarilajikkeiden keskiarvo juuri- ja sokerisadossa sekä sokeripitoisuudessa saa arvon 100. Mikäli lajike jossain ominaisuudessa ylittää tämän arvon on se silloin suoriutunut mittaria paremmin kyseisessä ominaisuudessa

Kukkavarsien lukumäärä lasketaan ruuduittain lajikekokeesta. Näiden tulosten perusteella saatu luku muutetaan kpl/ha. Lähtökohtaisesti kaikki hyvin herkästi kukkavarsia tuottavat lajikkeet pudotetaan pois lajikevalinnasta jo ensimmäisen tai toisen vuoden jälkeen. Lajikkeilla on kuitenkin vuosittaista vaihtelua kukkavarsialttiudessa. Mutta myös 000-lajikkeita löytyy, jolloin lajikkeella ei ole kolmena vuonna millään koealueella ollut yhtään kukkavartta

 

Lajikekokeita ei ruiskuteta missään olosuhteissa lehtisairauksia vastaan. Koealueet poikkeavat vuosittain suurestikin toisistaan. Joillain koealueilla Ramulariapaine on voimakasta ja samaan aikaan toinen alue voi olla täysin puhdas. Ramularia arvostelu suoritetaan silmämääräisesti ruudulta kaksi kertaa kasvukauden aikana (elokuussa ja syyskuussa). Arvosteluasteikko on 0-100, jolloin 0= ei yhtään ramulaariaa ja 100= täysin saastunut kasvusto. Vuosittain koepaikkojen tuloksista lasketaan keskiarvo.

Smart-lajikkeet on testattu lajikekokeissa sekä Conviso Smart -lajikekokeessa (104). Kolmen vuoden keskiarvotulokset ovat Conviso Smart -lajikekokeista. Lajikekokeissa kaikki lajikkeet ruiskutetaan perinteisillä torjunta-aineilla. Conviso Smart -lajikekokeen perinteiset mittarilajikkeet ruiskutetaan perinteisillä torjunta-aineilla ja Smart-lajikkeet Conviso One:lla.

 

Perinteisten lajikkeiden viljelyvarmuus määritetty kymmeneltä koepaikalta kolmen vuoden aikana (2020-2022). Sinisen kolmion sisällä, punaisen ristikon keskustan ympärillä olevat lajikkeet voidaan määrittää keskimäärin vakaiksi ja viljelyvarmoiksi lajikkeiksi.