SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS
  1. Kehittää sokerijuurikkaanviljelyä maassamme

  2. Pyrkiä luomaan paremmat taloudelliset toimintaedellytykset sokerijuurikkaan viljelylle

  3. Edistää sokerijuurikkaanviljelyä koskevaa tutkimus- ja koetoimintaa

  4. Edistää sokerijuurikkaanviljelyn tutkimustulosten soveltamista käytäntöön

  5. Edistää suhteita ulkomaisiin sokerijuurikkaanviljelyn asiantuntijoihin

  6. Edistää sokerijuurikkaasta saatavien sivutuotteiden tutkimusta ja näiden käyttöä