SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

Meltolantie 30, 21510 Hevonpää

Y-tunnus 0202055-8

 Yhteyshenkilö

Susanna Muurinen

Meltolantie 30, 21510 Hevonpää

Puhelin  050 438 6191

susanna.muurinen(at)sjt.fi 

Rekisterin nimi

Tapahtumien osallistujarekisteri

 Henkilötietojen käsittelijä jolle henkilötietoa siirretään

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

Meltolantie 30, 21510 Hevonpää

Y-tunnus 0202055-8

 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilaisuuksiin ilmoittautumisten ja yhteydenottojen (mahdollisesta koronatartunnasta tms. tiedottaminen) mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Lisäksi tietoja säilytetään hankkeen rahoittajan edellyttämän ajan hankkeen loppumisesta (6 vuotta). Tiedot poistetaan, kun edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujat.

Rekisterissä voidaan säilyttää muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: nimi, sähköposti ja mahdolliset allergiatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja ei jaeta Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen ulkopuolelle. Mikäli hankkeeseen kohdistuu rahoittajan suorittaman tarkastus, tiedot tulee tässä yhteydessä esittää rahoittajan (ELY-keskus) edustajalle. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Henkilön pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen lopussa mainittuun osoitteeseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyyn, jota tehdään esimerkiksi lain velvoitteiden noudattamiseksi. Suostumuksen peruuttaminen ei myöskään vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän rekisteriselosteen lopusta.

Yhteydenotot

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi osoittaa selosteen alussa mainitulle yhteyshenkilölle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi