SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

SORVI-pellonpiennarpäivien 10.6. ja 17.6.2022 tallenteet ja materiaalit/Videoinspelningar och material från SORVI fältdagarna

 

Christian Hoijar: Tilan esittely/Presentation av gården

 

Susanna Muurinen, SjT/CfS: Sokerijuurikkaan hiilensidonta/Sockerbetans kolbindning

Susanna Muurinen, SjT/CfS: Kasvihuonekaasumittaus ja hiilensidonta sokerijuurikkaalla -posteri

Susanna Muurinen, SjT/CfS: Utveckling av sockerbetans växtföljd och växtföljdens påverkan på markens koldioxidutsläpp -poster

 

Ilpo Pölönen, HAMK: Lannan hygienisointi/Hygienisering av djurgödsel

Ilpo Pölönen, HAMK: ManPas -tilatason hygienisoinnilla ratkaisu lannan logistiikkaongelmaan -diat

Ilpo Pölönen, HAMK: ManPas – hygienisering på gårdnivå är en lösning för gödsellogistikens problem dior

 

Markus Sjöholm, Strube: Struben terveiset/Hälsningar från Strube

Peter Fritzen & Juho Mäkipere, Sucros Oy: Sucroksen terveiset/Hälsningar från Sucros

Jan-Erik Back: ProAgrian Terveiset/Hälsningar från Österbottens Svenska Lantbrukssällskapet

 

Susanna Muurinen, SjT/CfS: Sokerijuurikkaan ravinnetarve/Sockerbetans gödslingsbehov 

Susanna Muurinen, SjT/CfS: Karjanlanta, komposti ja uusiolannoitteet sokerijuurikkaan lannoituksessa -posteri

Susanna Muurinen, SjT/CfS: Sokerijuurikkaan ravinnetarve ja sen täyttäminen -posteri

Susanna Muurinen, SjT/CfS: Näringsbehov för sockerbetor och dess uppfyllande -poster

 

Henrik Svärd, Hilleshög: Lajike-esittely/Sort introduktion

Sanni Yli-Puntari, KWS: Lajike-esittely/Sort introduktion

Marika Muntola & Peter Fritzen, Sucros Oy: Terveiset Sucrokselta/Hälsningar från Sucros

Marja Palomäki, SjT/CfS: Houkutuskasvit/Fångstgröda 

Marja Palomäki, SjT/CfS: Kukkakaistat ja biologiset valmisteet/Blomsterremsor och biologiska preparat 

Sami Talola, MTK Varsinais Suomi: Hiilipelto-hanke

Mikko Jaakkola, Varsinais Suomen ELY-keskus: KIPSI-hanke

Minni Tarkkanen, Bayer Crop Science: Buteo Start -peittaus/Buteo Start betning

Pasi Myllymäki, SG Nieminen Oy: Garfordin RoboCrop hara ja työnäytös/Garford RoboCrop -hacka