SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Sokerijuurikkaan parhaat viljelykierrot – SORVI

SjT:n aikaisemmat hankkeet saivat jatkoa, kun Sokerijuurikkaan parhaat viljelykierrot -hanke, lyhyemmin SORVI, aloitti toimintansa 1.6.2021. SORVI toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen. Hanke saa rahoitusta Satakunnan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014−2020. Hankkeen yksityisestä rahoitusosuudesta vastaa SjT.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on turvata juurikkaanviljelyn kannattavuus ja kilpailukyky. Saavuttamalla nämä tavoitteet, voimme osaltamme olla turvaamassa kotimaisen juurikkaanviljelyn ja sokerintuotannon jatkuvuutta. Hankkeen tapahtumista tiedotetaan samaan tapaan kuin aiemminkin eli SjT:n ja Sucroksen kotisivuilla, lehti-ilmoituksin sekä tekstiviestein. Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautumiset tapahtumiin: tiina.from@sjt.fi; p. 040 581 4443.

Hankkeen toiminta-aikana 8.1.2018−29.2.2020 järjestetään 16 koulutusta, 10 pellonpiennarpäivää sekä noin 16 pienryhmätapaamista. Hankkeen tilaisuuksia järjestetään Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, mutta tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki Suomen juurikkaan viljelijät. Hankkeen koulutussisältö perustuu keväällä 2020 toteutetun sähköisen kyselyn tuloksiin. Hankkeen tilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan viranomaisten koronaohjeistuksia.