SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Juurikkaalla sallitut tuholaisten torjunta-aineet

Kevään tuholaisten (kirppa ja lude) torjuntakynnykset.

Omien juurikaspeltojen tuholaisten seuranta ja havainnointi on erittäin tärkeää,
sillä tuholaispaineet vaihtelevat alueittain. Kirpat ja luteet talvehtivat
ruohikoissa ja metsikköjen karikkeessa, joten niihin rajoittuvat pellot ovat
ensisijaisesti tarkkailun kohteita.

Juurikas on
herkimmillään kirppavioituksille taimettuessaan, koska sirkkalehdissä on pieni
lehtipinta-ala, jolloin syöntireikien/kolojen kautta haihtuu paljon vettä ja
taimi saattaa kuivua ja pahimmillaan kuolla. Joka tapauksessa lehtivioitukset
vaikuttavat kasvin kasvuun ja määrästä riippuen taimen kasvu hidastuu joksikin
aikaa.

Myös luteille juurikas on alttein sirkkalehtien ja ensimmäisten kasvulehtien aikaan,
koska kasvupiste on helposti saavutettavissa ja mehevä.

 

Kun juurikaalla on 4-6 kasvulehteä, siitä lähtien uudet kirppojen ja luteiden
tekemät vioitukset ei hidasta kasvin kasvua. Tarkemmat ohjeet tuholaisten
torjuntaan kasvukaudella Kasvinsuojelutiedotteista.

 

Sallitut tuholaisten torjunta-ainevalmisteet
juurikkaalla

 

Saat taulukon auki pdf:nä: Juurikkaan tuholaisten torjuntaan sallitut valmisteet 4.4.2023

 

Kevään tuholaisten torjuntakynnykset

Kirppa:

Tarkista 20 kasvia ja jos 3 tai useammassa kasvissa näkyy vioitus- tai syöntijälkiä,
torjuntakynnys ylittyy ja suositellaan torjuntaruiskutusta.

Lude:

Lude on vaikeasti havaittavissa kasvustosta, sillä ne ovat vikkeläliikkeisiä ja hyvin
maanvärinen (maastoutuu taimen viereen), joten jos pellolla liikkuessasi
havaitset luteita, torjuntakynnys ylittyy. Mikäli olet aikaisempina vuosina
havainnut ludevioituksia pellolla, vioitusriski on todennäköisempää.

 

Kun torjuntakynnys ylittyy, toimi heti. Perinteisellä juurikkaalla voit lisätä
tuholaisten torjunta-aineet samaan tankkiseokseen rikkakasviaineiden kanssa
tarvittaessa.

Huom! Conviso Smart –viljelymenetelmässä
ensimmäinen rikkakasviruiskutus tulee tuholaistorjunnan ajoituksen kannalta
liian myöhään, jolloin tuholaistorjunnan tarve on ennen rikkatorjuntaa.