SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Rauta (Fe) ja molybdeeni (Mo)

Rauta ja molybdeeni ovat juurikkaalle välttämättömiä hivenravinteita, ja maassa niitä on riittävästi sokerijuurikkaan kasvun kannalta. Kuitenkin raudan ja molybdeenin puutosta peltoviljelyssä esiintyy erittäin harvoin.

Kasvi tarvitsee rautaa mm. lehtivihreän valmistukseen ja valkuaisainesynteesissä. Niillä on myös tärkeä merkitys tiettyjen entsyymien toiminnassa. Rauta on tärkeä kasvin typpiaineenvaihdunnassa ja sen puute häiritsee typen hyväksikäyttöä. Kasvin sisältämästä raudasta lähes 80 % on viherhiukkasissa. Molybdeenia taas kasvit tarvitsevat typpisynteesiin ja typensitojabakteerit typensidonnassa (herne, härkäpapu, apilat).

Kasveissa raudan puutosoireet näkyvät lehdissä siten, että lehtisuonten väliset alueet ovat erittäin vaaleita, mutta lehtisuonet pysyvät vihreinä. Rauta liikkuu kasvissa huonosti, joten puutosoireet näkyvät ensin nuorissa lehdissä. Kasvin onkin saatava rautaa koko kasvukauden ajan. Maassa rauta esiintyy Fe3+– ja Fe2+-muodossa. Sitä on maanesteessä hyvin vähän, mutta kasvien juuret erittävät orgaanisia yhdisteitä, jotka lisäävät raudan liukoisuutta juurten lähellä. Hyvin kalkitussa maassa kasvit kärsivät enemmän raudan puutteesta, koska raudan käyttökelpoisuus alenee pH:n kohotessa yli 6.  Rauta sitoutuu mineraalien sisärakenteisiin, mutta sieltä se on vapautunut ja rautaa voi nähdä savikokkareiden pinnoilla ja kasvien juurten tekemissä kanavissa. Rautasaostumaa näkee myös salaojissa. Viljavuustutkimuksessa ei raudalle ole annettu viljavuusluokka-arvoja.

Kasvi tarvitsee molybdeenia entsyymien toimintaan. Kasvissa molybdeenin puutosoireet muistuttavat typen puutosoireita, lehtien väri vaalenee ja lisäksi lehtien reunat saattavat kiertyä ylöspäin. Molybdeeni esiintyy mineraaleissa ja molybdaatti ionina (MoO2-4), sitoutuneena rauta ja alumiinioksideihin tai orgaaniseen ainekseen. Molybdeenin liukoisuus lisääntyy maan pH:n noustessa. Molybdeenin puutosta esiintyy happamassa maassa ja kun maan multavuus on matala.  Kasvit ottavat sen maanesteestä molybdaatti anionina (MoO2-4).

Taulukossa 1 on esitetty molybdeenin pitoisuudet eri viljavuusluokissa.

molybdeeni

Lannoitus

Sokerijuurikkaalla ei ole määritetty raudan eikä molybdeenin lannoitustarvetta. Juurikkaalle käytettävät NPK- lannoitteet eivät sisällä näitä hivenravinteita.


Lähteet

 Draycott, P. A.  & Christenson, D. R. Nutrient for sugar beet production. Soil-plant relationship. Micronutrients of trace elements. 94-96