SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Puhdistamolietteestä ja biokaasulaitosten käsittelyjäännöksestä valmistettuja lannoitevalmisteita (maanparannusaineita tai lannoitteita), joissa on mukana puhdistamolietettä, ei ole sallittua käyttää sokerijuurikkaan lannoitukseen. Kyseisiä valmisteita voidaan kuitenkin käyttää muille kasveille juurikaskierrossa edellyttäen, että puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden valmistus, tarkkailu ja käyttö kaikilta osin on Suomen lainsäädännön ja muiden ehtojen mukaista. Laitathan tuoteselosteet talteen.

Sokerijuurikkaan viljelykierrossa oleville peltolohkoille ei saa käyttää luujauhoa.

Tarkista lannoitteiden tuoteseloste ennen lannoitteiden ostoa ja käyttöä.