SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen historia

Vuonna 1953 perustetulla Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksella (alun perin Sokerijuurikkaanviljelyn Tutkimuskeskus SvT) on ollut merkittävä rooli sokerijuurikkaan viljelyn kehittämisessä. Toiminta ei ole aina rajoittunut viljelytekniikkaan, vaan tutkimus on käsittänyt myös viljelyn talouden sekä sokeriteollisuuden sivutuotteet. Viljelyneuvonta on ollut keskeinen osa SjT:n toimintaa. Tutkittua tietoa levittämällä on pyritty vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja sokeripolitiikkaan.

Alkuvuosina kokeet suoritettiin viljelijöiden pelloilla. Sokeritehtaat, joita Suomessa oli useita, hankkivat vähitellen koetiloja ja kokeet siirtyivät sitä myöden usealle koetilalle. Suomen maatalouden nopea koneellistuminen 1950-luvun lopulla mahdollisti sokerijuurikkaan viljelytekniikan kehittymisen vähemmän työvoimaa vaativaksi. Uudet koneet vaativat luonnollisesti testausta ja kehittämistä Suomen olosuhteisiin sopiviksi, ja SvT:n konetoimikunta sekä sokeritehtaiden konepajat vastasivat näihin haasteisiin. 

Vuonna 1964 perustettiin Sokerijuurikkaan Viljelyn Tutkimussäätiö ylläpitämään Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskusta. Kannattajajäseniksi tälle säätiölle tulivat juurikassokeritehtaat ja Suomen Sokeri. Säätiön päämääräksi tulivat:

  • kehittää sokerijuurikkaanviljelyä maassamme
  • pyrkiä luomaan paremmat toimintaedellytykset sokerijuurikkaan viljelylle
  • edistää sokerijuurikkaanviljelyä koskevaa tutkimus- ja koetoimintaa
  • edistää sokerijuurikkaanviljelyn tutkimustulosten soveltamista käytäntöön
  • edistää suhteita ulkomaisiin sokerijuurikkaanviljelyn asiantuntijoihin

 

Käytännössä sokerijuurikkaan tutkimuskohteina ovat olleet lannoitus, siemenlajikkeet, maan rakenne, viljelykoneet, viljelymenetelmät, talous, kasvinsuojelu sekä muut satoon ja laatuun vaikuttavat tekijät. Tutkimuskeskus on julkaissut useita oppaita, lehtiä ja muita julkaisuja viljelijöiden avuksi.

Vuonna 1962 maanviljelyneuvos Yrjö Melasniemi perusti Melasniemen säätiön, jonka tarkoitus oli ”sokerijuurikkaanviljelyn kehittäminen sadon ja laadun suhteen”. Vuonna 1999 Melasniemen säätiö sulautui Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiöön.

SvT:n toiminta oli jo vuonna 1974 laajentunut sen verran suureksi, että päädyttiin ostamaan oma tutkimustila. Sopivaksi paikaksi löytyi Pohjankartano nykyisen Salon Perniössä. Tilalle perustettiin myös oma laboratorio, jossa tutkittiin maa- ja juurikasnäytteitä. Lisäksi Pohjankartanossa toimi koenavetta, jossa tehtiin rehututkimusta.

Vuonna 1980  tutkimuslaitoksen nimeksi muutettiin Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus (SjT). Myös säätiön nimi muuttui vuonna 1987 muotoon Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö.

Salon sokeritehdas lopetti toimintansa vuonna 2006, jolloin Suomen viimeinen toiminnassa oleva tehdas jäi Säkylään. Pohjankartano Salossa myytiin vuonna 2008 ja SjT:n toiminta jatkui maaseutuoppilaitoksen vuokratiloissa Piikkiön Tuorlassa. Vuonna 2016 saatiin valmiiksi muutto upouusiin Meltolan kartanon vuokratiloihin Paimiossa. Tärkeäksi tutkimuskohteeksi viime vuosina muiden kohteiden lisäksi on noussut kasvihuonekaasut ja ilmastonmuutoksesta seuranneet haasteet.