SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

HIMA

Hiilensidonnan maksimointi juurikkaan viljelykierrossa on 1.4.2021-30.12.2023 välillä toiminut hanke. 
#Hiilestäkiinni! #sokeriasuomesta #sokerijuurikkaantutkimuskeskus
Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.