SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

LASSO - Lannasta sokeriksi

Maailmantilanteen aiheuttama tuotantopanosten hinnannousu heikentää maatalouden kilpailukykyä. Erityisen väkilannoitteiden hinnat lähtivät voimakkaaseen nousuun jo alkukeväällä 2022. Kustannusten nousu ja mineraalilannoitteiden rajallisuus ovat johtaneet lisääntyneeseen kiinnostukseen orgaanisia ja uusiolannoitteita kohtaan. Myös viime kesänä voimaan tulleella uudella lannoitelailla ja asetuksella fosforinkäytöstä on merkittäviä vaikutuksia kasvinviljelyyn kaikilla tiloilla. Orgaanisten- ja uusiolannoitteiden käytöstä sokerijuurikkaan lannoitukseen ei ole tutkimustietoa, vaikka karjanlantaa on käytetty sokerijuurikkaan lannoituksessa läpi viljelyhistorian. Tarvitaan tietoa oikeista käyttömääristä ja levitysajankohdista.

LASSO on kehittämishanke, joka noudattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä 16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen. Hankkeen kohdennettu toimi on Tiedonhankinta ja teollinen tutkimus. Hanke toimii 1.12.2022-30.11.2024 Varsinais-Suomen alueella ja sen kohderyhmää ovat alueen sokerijuurikkaan ja viljan viljelijät.

Hankkeen tuloksena saadaan optimaalinen käyttösuositus karjanlannalle, uusiolannoitteille ja muille orgaanisille lannoitteille, huomioiden juurikkaan ravinnetarve, käyttörajoitteet ja kasvihuonekaasupäästöt. Hankkeen avulla haetaan ratkaisua myös lannan kuljetusongelmiin, testaamalla kompostoidun lannan käyttöä. Tutkimustietoa saadaan myös muiden viljelykierrossa olevien kasvien, kuten viljojen osalta. Hankkeella vaikutetaan ympäristön ja viljelijän talouden lisäksi pidemmällä aikavälillä myös
maaperään, jonka multavuus ja hiilensidontakyky paranevat, kun orgaanisten lannoitteiden käyttö lisääntyy.

Sokerijuurikas on yksi kiinnostavimmista kasveista tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen kannalta. Se on hyvä hiilensitoja ja hapentuottaja. Kannattavuuskirjanpitotilojen perusteella se on taloudellisesti kaikkein kannattavimpia kasveja. Kotimainen sokerintuotanto kattaa vain 40-50 % tämänhetkisestä kulutuksesta.