SJT – Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus

SOKERIJUURIKKAAN
TUTKIMUSKESKUS

Sadonlisää uusilla innovaatioilla - SATO

Sadonlisää uusilla innovaatioilla -hanke eli SATO on tiedonvälityshanke, jonka toiminta-aika on 1.6.2024 – 31.12.2025. Hanke toteuttaa Euroopan maaseuturahaston Tiedonvälitys toimenpidettä. 

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa, joka auttaa omaksumaan kestävämpiä ruoantuotannon menetelmiä, lisäämään kasvinviljelyn kilpailukykyä ja parantamaan viljelyn taloudellista kannattavuutta. Hankkeella halutaan edistää innovaatioiden käyttöönottoa ja tehostaa tuotantopanosten käyttöä. SATO-hanketta toteutetaan tietoiskuvideoin, pellonpiennarpäivin, webinaarein ja benchmarkkausmatkoin. Ohjelma tarkentuu SjT.n nettisivuille.

SATO-hankkeen kohderyhmänä ovat Suomen sokerijuurikkaan viljelijät sekä muut asiasta kiinnostuneet viljelijät ja maatalousalan toimiajat. Hankkeen toiminta-alue on Satakunta, Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa.