Ajankohtaista

Lämmin sää edistää juurikkaiden taimettumista ja kasvua

 • Juurikkaan taimettuminen on edennyt koko viljelyalueella hitaasti viileiden lämpötilojen takia. Kelin lämmetessä taimettuminen ja kasvu nopeutuvat – kuten myös rikkakasveilla. Lohkon rikkatilannetta kannattaa siis seurata säännöllisesti.
 • Kuiva ja lämmin sää sopii Safari-ohjelmalle. Lisää kuitenkin myös 0,5 litraa Goltixia tai Targetia tankkiseokseen.
 • Jos sadetta saadaan riittävästi, siirry Goltix/Target-ohjelmaan.
 • Seuraa kasvustoja mahdollisten tuholaisten varalta. Kirppavioituksia on pienissä taimissa havaittu melko paljon.  
 • Taimipoltteesta, pahoista halla- tai kirppavioituksista kärsiville kasvustolle suositellaan jaettua rikkakasviruiskutusta 3–5 päivän välein. Tällaisissa poikkeustilanteissa tarkista ruiskutusohjeet omalta viljelykonsulentiltasi.
 • Ensimmäinen uuden Conviso Smart -viljelymenetelmän ruiskutus on ajankohtainen, kun savikassa kaksi kasvulehteä. Kahden käsittelyn taktiikassa Conviso Onen käyttömäärä on 0,5 l/ha. Muistathan lisätä tankkiseokseen mukaan tankkiseoskumppanin Betanal SE 0,5 l/ha sekä kiinniteöljyn Sunoco 0,5 l/ha.

Lisätietoja: www.sjt.fi ja www.sucros.fi

Kasvinsuojelutiedote 2/2019

Rikkakasvitorjunta

Ruiskutusohjeet

Lämpenevä ja kuiva sää sopii Safari-ohjelmille. Goltixin ja Targetin maavaikutus jää kuivissa oloissa huonoksi. Goltixin tai Targetin kannattaa kuitenkin lisätä tankkiseokseen 0,5 l/ha.

Safari-ohjelmalla: Savi- ja multamailla Safaria 20–25 g/ha, kevyillä kivennäismailla Safaria 10–15 g/ha.

Savikan torjunta

Jos ruiskutusta on jouduttu siirtämään ja savikoissa on useampi kasvulehti, Betanalin/Betasanan käyttömäärä on 2,0 l/ha. Sirkkalehtivaiheessa olevalle savikalle riittää 1,5 l/ha Betanal/Betasana. Öljyä suositellaan 0,5 l/ha kevyille maille ja savi- ja multamaille 0,8–1,0 l/ha.

Betanalin/Betasanan määrä on 1,5 l/ha yhdessä Betanal Expertin kanssa. Fenmedifaamin määrä ei saa ylittää 960 g/ha/kasvukausi, joten Betanal SE:n käyttömäärä on sopeutettava Betanal Expertin määrään tankkiseoksessa. Jos savikkaa jäänyt ensimmäisestä ruiskutuksesta, täydennysruiskutus 4–5 päivää ruiskutuksesta Betanal/Betasana 1,0–1,5 + Tramat 0,2–0,3 l/ha + öljy riippuen savikoiden koosta, pienemmät määrät kevyille maille.

Runsaasti pihatatarta-, kiertotatarta- ja/tai mataraa

Lohkon viljelykierto huomioiden suositellaan ensimmäisessä ruiskutuksessa:

Tramat savi- ja multamailla 0,2–0,3 l/ha ja kivennäismailla 0,1–0,2 l/ha.

Betanal Expert savi- ja multamailla 1,0–1,25 l/ha ja kivennäismailla 0,8–1,0 l/ha.

Jos olosuhteet ovat kuivat, suositellaan suurempaa suositeltua käyttömäärää, myös öljystä.

Peltosaunion torjunta

Joillakin pellolla on jäänyt talvehtinutta sauniota, joihin Safarin ja Matrigon 72 SG teho jää huonoksi. Keväällä taimettuneille saunioille ruiskutus Safari-ohjelmalla. Voit lisätä tankkiseokseen 40–60 g/ha Matrigonia, kun sauniot ovat pieniä.  Jos saunioissa on useampi kasvulehti, tee erillinen ruiskutus Matrigonilla 140–165 g/ha tai Cliophar 600 SL -valmisteella 0,2 l/ha. Cliopharin kanssa käytetään öljyä 0,25–0,5 l/ha.  Paras teho saadaan käyttämällä Matrigonin kanssa öljyä 0,2–0,5 l/ha. Peltosaunioon saadaan kiinniteöljyllä lisää tehoa, koska saunioiden lehtipinta-ala on pieni. Ruiskutus kannattaa tehdä lämpötilan ollessa korkeimmillaan, ja kun se on yli +15 °C.

Öljymäärä

Savi- ja multamailla suositellaan 0,8–1,0 l/ha ja kevyillä mailla 0,3–0,6 l/ha. Suosituksen suurimpia öljymääriä käytetään, jos sateita ei ole saatu ja on erittäin kuivaa. Jos rikkakasvien koko vaihtelee, kannattaa myös käyttää öljyn suurempaa määrää. Jos sade kastelee maan ja päivälämpötila yli 20 °C, vähennä öljymäärää.

Jos aamulla on viileää ja kastetta on kasvustossa vielä melko runsaasti, ruiskutuksen aloittamista kannattaa siirtää, kunnes lämpötila on noussut 7–10 °C:een ja kasvusto on hieman kuivahtanut.

Conviso Smart -viljelymenetelmä

Ensimmäinen uuden Conviso Smart -viljelymenetelmän ruiskutus on ajankohtainen, kun savikassa kaksi kasvulehteä. Kahden käsittelyn taktiikassa Conviso Onen käyttömäärä on 0,5 l/ha. Muistathan lisätä tankkiseokseen mukaan tankkiseoskumppanin Betanal SE 0,5 l/ha sekä kiinniteöljyn Sunoco 0,5 l/ha.

Sairas tai vioittunut kasvusto – käytä jaettua käsittelyä

Taimet saattavat paikoin kärsiä vioituksesta aiheutuen esimerkiksi yöpakkasista, taimipoltteesta tai kirppojen syönnistä. Vioitukset näkyvät taimissa todennäköisesti punertavana värinä ja lehdenkärkien tummumisena tai käpristymisenä. Lisäksi taimien kasvu on jurovaa. Mikäli juurikastaimisto on vioittunutta, suositellaan rikkakasviruiskutuksissa jaettua käsittelyä. Tällöin rikkakasviruiskutukseen tulevien aineiden määrät, öljy mukaan lukien, jaetaan puoliksi. Puolikkaat annokset ruiskutetaan niin, että käsittelyjen väliin jää 3–5 päivää.

 Tarkemmat ruiskutusohjeet kannattaa tarkistaa oman alueen viljelykonsulentilta.

Tuholaisten torjunta

Kirpan ja luteen torjunta

 • Decis Mega EW 50 -valmisteen sallittu käyttömäärä on 0,1–0,2 l/ha. Valmistetta saa käyttää vain 1 kerran kasvukauden aikana.
 • Karate Zeon -tekniikan sallittu käyttömäärä on 70 ml/ha. Valmistetta voidaan käyttää enintään 3 kertaa kasvukauden aikana. Käsittelyn voi uusia aikaisintaan 7 päivän kuluttua.

RUISKUTUKSISSA HUOMIOITAVAA

 • Safaria ei saa käyttää pohjavesialueilla.
 • Goltix 700 SC saa käyttää pohjavesialueilla. Max. käyttömäärä on 3,0 l/ha/kasvukausi samalla lohkolla. Käsittelykerrat max. 4 kertaa, lyhin sallittu käsittelyväli 7 päivää.
 • Target SC -valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueilla. Max. käyttömäärä on 5,0 l/ha/kasvukausi samalla lohkolla.
 • Targetia ja Goltixia saa käyttää samalla lohkolla, mutta maksimimäärien rajoissa.
 • Decis Mega EW 50 saa käyttää 1 kerta/kasvukausi.
 • Karate Zeon -tekniikkaa saa käyttää 3 kertaa/kasvukausi.
 • Cliophar saa käyttää 1 kerta/kasvukausi.
 • Ruiskutusveden lämpötilaksi suositellaan +10 °C.

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus ja Sucros Oy

www.sjt.fi ja www.sucros.fi