Historia

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksella on ollut merkittävä rooli viljelyn kehittämisessä. Se ei ole rajoittunut pelkkään viljelytekniikkaan, vaan on käsittänyt myös sokeriteollisuuden sivutuotteiden ja tuotannon taloudellisuuden tutkimisen. Viljelyneuvonta on ollut keskeinen osa toimintaa. Tutkittua tietoa levittämällä on myös pyritty vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja sokeripolitiikkaan. Toiminnan ovat rahoittaneet sokeritehtaat ja viljelijät tätä tarkoitusta varten perustetun säätiön kautta.

Ajatus sokeritehtaiden yhteisen tutkimuselimen perustamisesta nousi esille, kun uusien sokeritehtaiden rakentamisesta oli päätetty 1950-luvun alussa. Perusteilla olevat uudet sokeritehtaat tukivat hanketta, mutta jo toiminnassa olevat tehtaat, Salo ja Turenki, olivat epäluuloisempia, koska ne harjoittivat jo omaa koetoimintaa.

Koska valtion tutkimustoiminnalta ei ollut saatavissa minkäänlaisia lisäpanostuksia juurikkaanviljelyn tutkimukseen, päädyttiin itsenäiseen elimeen, jonka nimeksi hyväksyttiin Sokerijuurikkaanviljelyn Tutkimuskeskus (SvT) ja sijoituspaikaksi tuli Suomen Sokerin pääkonttori Helsingissä.

Toiminnan laajenemisen myötä piti tutkimusorganisaation juridinen asema saada vankemmalle pohjalle. Vuonna1964 päätettiin perustaa Sokerijuurikkaan Viljelyn Tutkimussäätiö ylläpitämään Tutkimuskeskusta. Säätiön kannattajajäseniksi tulivat juurikassokeritehtaat ja Suomen Sokeri.
Perustamissopimukseen kirjattiin säätiön tarkoitukseksi seuraavat kohdat:

  • kehittää sokerijuurikkaanviljelyä maassamme
  • pyrkiä luomaan paremmat toimintaedellytykset sokerijuurikkaanviljelylle
  • edistää sokerijuurikkaanviljelyä koskevaa tutkimus- ja koetoimintaa
  • edistää sokerijuurikkaanviljelyn tutkimustulosten soveltamista käytäntöön
  • edistää suhteita ulkomaisiin sokerijuurikkaanviljelyn asiantuntijoihin

Säätiö toteuttaa tarkoitusperiään ylläpitämällä Sokerijuurikkaanviljelyn Tutkimuskeskusta ja jakamalla tutkimusapurahoja.

1971 SvT:n toiminta siirrettiin Saloon, jonne oli jo aikaisemmin siirretty koneosasto ja juurikaslaboratorio. Keväällä 1974 tutkimuskeskukselle ostettiin oma koetila Perniöstä ja toiminta siirtyi kokonaisuudessaan Pohjankartanoon 1978.

Vuonna 1980 muutettiin tutkimuskeskuksen nimi Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskukseksi (SjT). Uusi nimi oli lyhyempi ja kuvasi paremmin tutkimuskeskuksen toimintaa. Vuonna 1987 muutettiin myös säätiön nimeksi Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö.

EU:n sokeriuudistuksen seurauksena sokeritoimiala muuttui ja Tutkimuskeskuksen toimintaa ruvettiin järjestämään uudelleen. Vuonna 2007 koetila ja osa SjT:n toiminnoista myytiin ja Tutkimuskeskuksen toiminta siirtyi tammikuussa 2008 Piikkiöön.  SjT:n toimistotilat oli vuokrattu MTT:n tiloista Yltöisistä ja käytännön koetoiminta tapahtui Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitokselta vuokratuissa tiloissa ja pelloilla Tuorlassa.

Vuonna 2016 Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus muutti Luken ja Livian tiloista Paimioon Meltolan kartanon vuokraamiin tiloihin.