Kasvinsuojelu

Viljelyn tavoitteena on tuottaa mahdollisimman runsas ja laadultaan käyttötarkoitukseen sopiva sato. Tähän asiaan vaikuttavat mm. kasvinjalostus, viljelykierto, lannoitus, tekniikka, maaperä ja kasvinsuojelu. Tavanomaisessa viljelyssä kasvinsuojeluaineita käytetään aina havaintoihin ja tunnistamiseen perustuvan tarpeen mukaan. Jos kasvinsuojelutoimia jätetään tekemättä, voi vaarana olla kasvustoon iskevät taudit ja tuholaiset. Tämä vaikuttaa taas sadon laatuun ja määrään, eikä vastaa silloin elintarviketeollisuuden tai rehukäytön tarpeita.

Kasvinsuojelu voidaan hoitaa pelloilla joko kemiallisesti, biologisesti tai mekaanisesti. Ennen markkinoille hyväksymistä valmisteiden biologinen käyttökelpoisuus ja tehokkuus samoin kuin mahdolliset terveysvaikutukset, työhygieniset haitat ja ympäristövaikutukset selvitetään.

Ympäristötuen tavoitteiksi torjunta-aineiden osalta määritellään torjunta-aineiden käytön optimointi viljelyteknisin ja kasvinvuorotukseen perustuvin keinoin. Torjunta-aineiden käytön tarkentamisen tavoitteena on pienentää niistä aiheutuvia ympäristöriskejä ja haitallisia terveysvaikutuksia.