Viljelyohjeet

Sokerijuurikkkaan siemen on yksi-ituinen ns. monosiemen, jonka vuoksi siemenestä kasvaa vain yksi kasvi.

Siemenet toimitetaan pääasiallisesti pilleröityinä,  jolloin siihen on mahdollista laittaa ne peittausaineet, joita tuhoeläinten ja sienitautien (taimipolte) torjunnassa tarvitaan. Suomessa pilleröity siemen on kooltaan 3,75–4,75 mm.

Joitakin lajikkeita on saatavissa esi-idätettyinä. Siemenen hinta on tästä johtuen kalliimpi. Esi-idätettyä siemenen taimelletulo on 1–2 vrk nopeampaa kuin tavallisella siemenellä.  Kokeissa se on antanut tavallisimmin 2–4 % sadonlisäyksen. Lisäys on ollut suurimmillaan jopa yli 5 %, taimettumisolojen ollessa heikot. Hyvin suotuissa kasvuoloissa esi-idätyksellä ei ole saatu sadonlisäystä.

Siemenen varastointi

Jalostajat takaavat parhaan kylvötuloksen, jos siemenet käytetään toimitusvuoden aikana. Ylivuotiset siemenet on säilytettävä huolellisesti, jotta itävyys pysyy mahdollisimman hyvänä. Kylvöstä jääneiden siementen ”talvivarastointi” alkaa heti kylvöjen jälkeen.  
  
• Siemeniä pitää ehdottomasti säilyttää viileässä ja kuivassa tilassa. Lämpötilan pitää olla alle 15oC ja kosteuden alle 40 %. Lämpötila ei saa vaihdella.
• Säilytä siemeniä aina suljetussa alkuperäispakkauksessa tai suljetussa muovipussissa (SESVanderHave ei suosittele alkuperäispakkausta)
• Varastoi vain kuivia ja puhtaita siemeniä talven yli
• Sekoita vanhat siemenet uusien siementen joukkoon

Voit lähettää siemenet SjT:lle idätystestausta varten. Testiä varten tarvitaan noin 500 siementä ja testin hinta on 30 euroa.

Lajikkeet

SjT testaa jalostajien lajikkeita virallisissa lajikekokeissa. Lajiketoimikunta hyväksyy vuosittain, SjT:n lajikekokeiden tulosten perusteella, lajikelistalle tulevat lajikkeet. Sucros toimittaa siemenet viljelijöille heidän tilaustensa perusteella. Viljelijä valitsee lajikkeen sen sadontuottokyvyn ja sadon laadun perusteella. Juurikkaanviljelijälle on Suomessa tarjolla vain SjT:n kokeissa hyvin menestyneitä lajikkeita, joiden satoisuuserot ovat suhteellisen pieniä. Sokeripitoisuuksissa on eroja lajikkeiden välillä, ja siihen vaikuttavat eniten kasvukauden sääolot ja pituus. Naatin suuri koko ja sen hyvä taudin kestävyys ovat tärkeitä, mikäli naatti aiotaan käyttää rehuksi.

 

Lisää tietoa lajikkeista.